CONTMAN Workflow

CON_Workflow

Obieg dokumentów

CONTMAN Workflow to jeden z modułów platformy systemowej CONTMAN DIRECTOR. To elastyczne i intuicyjne narzędzie umożliwia usprawnianie i optymalizację obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. 

 

Dzięki właściwemu mapowaniu procesów biznesowych, firma funkcjonuje elastyczniej, wydajniej i sprawniej.

 

Elastyczność w modyfikacji tego modułu i kontrola nad nim pozwalają nam na dopasowanie go do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Integracja z systemem elektronicznej archiwizacji dokumentów CONTMAN Archive łatwe i efektywne dotarcie do wszystkich niezbędnych danych.

 

 

 • skrócenie czasu obsługi poszczególnych procesów biznesowych,
 • automatyzacja procesów biznesowych poprzez automatyczne przydzielanie zadań i automatyczne inicjowanie procesów,
 • rejestracja statusu spraw i informowanie uczestników procesu o dokonanych zmianach,
 • wygodna konfiguracja na każdym etapie pracy,
 • uwzględnianie hierarchii firmy poprzez operowanie rolami i zależnościami oraz określanie uprawnień dostępu,
 • szerokie możliwości integracji z oprogramowaniem firm trzecich,

 

 • przeprowadzanie zróżnicowanych operacji na każdym zdefiniowanym procesie (np. wskazanie dodatkowych zadań, określanie terminów realizacji, kierowanie zadań do innych osób, dodawanie załączników itp.),
 • definiowanie kroków automatycznych,
 • analizowanie historii obsługi zlecenia,
 • pełna optymalizacja procesów biznesowych,
 • zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa,
 • lepsze zarządzanie zasobami.
 • OPCJA 1
 • ≤ 10 użytkowników
 • 75
 • / miesiąc
  • 1 proces biznesowy
  • System dostępny jako usługa (SaaS) w chmurze
  • cena za 1 użytkownika
 • workflow_icon
 • OPCJA 2
 • ≤ 50 użytkowników
 • 70
 • / miesiąc
  • 1 proces biznesowy
  • System dostępny jako usługa (SaaS) w chmurze
  • cena za 1 użytkownika
 • workflow_icon
 • OPCJA 3
 • ≤ 100 użytkowników
 • 65
 • / miesiąc
  • 1 proces biznesowy
  • System dostępny jako usługa (SaaS) w chmurze
  • cena za 1 użytkownika
 • workflow_icon