Od grudnia 2000 roku wdrażamy rozwiązania związane z DMS i BPM w Polsce. W roku 2001 wykonaliśmy pierwsze wdrożenia oparte na własnym, autorskim rozwiązaniu przetwarzania i archiwizacji dokumentów. Od 2006 roku świadczymy usługi outsourcingowe, a od 2010 r. w stałej ofercie znajdują się nasze rozwiązania również w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa).

2015

 • Dalszy rozwój autorskich rozwiązań w obrębie zarządzania procesami BPM.
 • Spółka kontynuuje współpracę z Partnerem z Niemiec, czego efektem są pierwsze instalacje i sprzedaże produktów i usług CONTMAN na rynku niemieckim.
 • Spółka uczestniczy w wielu targach, sympozjach i szkoleniach.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 5,9 mln zł.

2014

 • Dalszy rozwój autorskich rozwiązań w obrębie przetwarzania oraz archiwizacji i obiegu dokumentów.
 • Spółka nawiązała współpracę międzynarodową z Partnerem z Niemiec.
 • Spółka uczestniczy w wielu targach, sympozjach i szkoleniach.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 6,5 mln zł.

2013

 • W związku z dynamicznym rozwojem CONTMAN przeniósł siedzibę do nowej lokalizacji. Spółka wynajmuje całe piętro w jednym z biurowców Eureka Technology Park w Dąbrowkie koło Poznania. W nowej lokalizacji dla Klientów spółki udostępniono między innymi całą infrastrukturę data center. Dzięki temu część prac konfiguracji i testów może odbywać się na miejscu. Dodatkowo udostępniono sale szkoleniowe oraz pomieszczenia infrastrukturalne, które wykorzystywane są w trakcie prowadzenia projektów i szkoleń.
 • Spółka wzięła udział jako wystawca w międzynarodowych targach CeBIT. W czasie ich trwania CONTMAN zaprezentował mobilną wersję systemu CONTMAN DIRECTOR.
 • Przeprowadzono audyt w którym spółka została wysoko oceniona w  zakresie stosowania metodologii AGILE.  Wykorzystanie tej metodologii objęło nie tylko tworzenie rozwiązań ale również ich wdrażanie u Klientów.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 7,22 mln zł.

2012

 • W związku z rozwojem firmy powiększono dwukrotnie pomieszczenia biurowe w centrali oraz wynajęto nowe w oddziale warszawskim.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 7,06 mln zł

2011

 • Dalszy rozwój autorskich rozwiązań w obrębie zarządzania procesami BPM.
 • Spółka podpisała kolejną umowę ramową o współpracy z BZ WBK.
 • Spółka uczestniczy w wielu targach, sympozjach i szkoleniach.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 5,9 mln zł.

2010

 • Spółka realizuje pierwsze projekty u Klientów w ramach fiansowania ich przez Unię Europejską.
 • Spółka uczestniczy w wielu targach, sympozjach i szkoleniach.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 6,7 mln zł.

2009

 • W związku z budowaniem marki i pozycji Spółka realizuje projekt wzmocnienia wizerunku. Jego efektem jest między innymi zmiana nazwy firmy na CONTMAN oraz produktu na CONTMAN DIRECTOR.
 • Zintegrowano trzy rozwiązania: skanowanie i przetwarzanie dokumentów, archiwizacja dokumentów oraz obieg spraw. Od tego momentu stanowią one spójny system CONTMAN DIRECTOR.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 7,2 mln zł.

2008

 • Firma udostępniła pierwsze instalacje rozwiązań w modelu Software as a Service (oprogramowanie jako usługa).
 • Spółka uczestniczy w wielu targach, sympozjach i szkoleniach.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 6,7 mln zł.

2007

 • Spółka podjęła decyzję o stworzeniu nowej wersji systemu archiwizacji dokumentów, który stanowiłby platformę do obiegu dokumentów WorkFlow.
 • Spółka otworzyła oddział w Warszawie.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 5,4 mln zł.

2006

 • Spółka podpisała umowę z Grupą Raben na międzynarodowe wdrożenie rozwiązań z zakresu archiwizacji i obiegu dokumentów.
 • Uruchomiony został projekt outsourcingowy dla TU Allianz SA, polegający na przejęciu obsługi procesów przetwarzania dokumentów.
 • Wspólnie z firmą PB Polsoft podpisany został kontrakt na dostawę i wdrożenie systemu przetwarzania i archiwizacji oraz obiegu dokumentów dla BZ WBK.
 • Kontynuowane są prace związane z tworzeniem autorskich systemów przetwarzania dokumentów.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 6,5 mln zł.

2005

 • Firma podejmuje decyzję o rozpoczęciu prac nad nową wersją systemu skanowania dokumentów.
 • Spółka uczestniczy w wielu targach, sympozjach i szkoleniach.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 4,2 mln zł.

2004

 • Tworzenie własnych autorskich rozwiązań w obrębie skanowania i archiwizacji dokumentów.
 • Spółka została wybrana na dostawcę rozwiązań DMS dla Grupy Allianz.
 • Spółka uczestniczy w wielu targach, sympozjach i szkoleniach.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 4,2 mln zł.

2003

 • Spółka zmieniła siedzibę. Mieści się przy ul. Perzyckiej 22 w Poznaniu.
 • Zgodnie z realizacją strategii zmienia się struktura przychodów firmy. Spółka kładzie nacisk na rozwój i sprzedaż swoich autorskich rozwiązań. Zmniejszają się przychody związane ze sprzedażą sprzętu komputerowego.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 5,2 mln zł.

2002

 • Spółka stworzyła i rozpoczęła sprzedaż pierwszej wersji modułu skanowania dokumentów Altair Scan.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 8,7 mln zł.

2001

 • Spółka opracowała i wdrożyła pierwszą wersję systemu archiwizacji dokumentów Altair.
 • Pierwszymi Klientami stały się instytucje finansowe takie, jak: BIG Bank GDAŃSKI, AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz Amplico Life.
 • Przychód Spółki wyniósł ponad 7,8 mln zł i obejmował również grudzień 2000 roku.

2000

 • 8 grudnia 2000 roku zostaje powołana spółka Content Management Sp. z o.o.
 • Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43.