STRATEGIA FIRMY

Naszą misją jest dostarczenie Klientom profesjonalnych rozwiązań zarządzania procesami i archiwizacji dokumentów, dzięki którym będą mogli osiągnąć wymierne korzyści biznesowe takie, jak: redukcja kosztów, zwiększenie przychodów i zapewnienie bezpieczeństwa. 

Strategia rozwoju na lata 2014-2015 zakłada utrzymanie i wzmocnienie pozycji firmy CONTMAN jako lidera rynku DMS i BPM w Polsce. Nasze plany zakładają powiększenie zespołów specjalistów do około 30 osób, a także zaoferowanie nowych produktów oraz usług w modelu SaaS. W efekcie, przychody firmy mają przekroczyć 10 mln, przy czym 70% przychodów będzie pochodzić z tytułu świadczenia usług.

 

Nasz rozwój będzie finansowany z zysków przedsiębiorstwa. Realizacja strategii zakłada dalsze wzmocnienie głównych filarów, na których opieramy swoją działalność:

 

SPECJALIZACJA
Specjalizujemy się w umożliwianiu szybkiego dostępu do dowolnego dokumentu w firmie, niezależnie od miejsca i sposobu jego powstania i przechowywania. Realizujemy projekty związane z zarządzaniem dokumentami (DMS) oraz procesami bisnesowymi (BPM).

 

KOMPETENCJA
Każdy moduł platformy systemowej CONTMAN DIRECTOR jest modułem autorskim, charakteryzujący się pełną kontrolą kodu źródłowego i otwartym interfejsem programistycznym API. Każda usługa, którą świadczymy jest oparta na naszych rozwiązaniach. Dzięki temu jesteśmy w stanie elastycznie reagować na życzenia swoich Klientów i integrować się z dowolnym oprogramowaniem firm trzecich. Nasze instalacje wyróżnia bardzo wysoki poziom techniczny.

 

DOŚWIADCZENIE
Nasz zespół to grupa zaangażowanych profesjonalistów, którzy posiadają wiedzę i wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmie CONTMAN przy kilkuset projektach wykonanych dla największych organizacji w Europie.