Jak obniżyć koszty obiegu faktur, umów, zamówień, reklamacji i innych procesów

„Nie mogę znaleźć aneksu do umowy”, „Gdzie utknęło moje zamówienie?”, „Gdzie jest moja faktura?” albo „Co mam z nią zrobić?” – z takimi i podobnymi problemami często borykają się firmy. My potrafimy pomóc w ich zniwelowaniu.

Wdrożyliśmy już u naszych Klientów kilkadziesiąt rozwiązań usprawniających procesy biznesowe w ich firmach. Nasze doświadczenie pozwala nam na wygodne podzielenie zrealizowanych projektów na takie, które dotyczą procesów standardowych w firmach (właściwych dla większości organizacji) oraz procesów specjalistycznych (związanych bezpośrednio z rodzajem prowadzonej działalności).

Mamy ogromne doświadczenie we wdrożeniach dotyczących procesów standardowych. Dzięki dedykowanym rozwiązaniom systemu CONTMAN DIRECTOR firmy osiągają następujące korzyści:

 • optymalizacja kosztów obiegu dokumentów finansowych (kompleksowe zarządzanie dokumentami finansowymi w formie papierowej lub elektronicznej (e-faktura), procesy generowania i akceptacji zamówień, konstruowania i zatwierdzenia budżetów, a także likwidacji środków trwałych);
 • obniżenie kosztów obsługi elektronicznej kancelarii (optymalna rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, zarządzanie jej dystrybucją oraz obiegiem wewnątrz organizacji);
 • minimalizacja kosztów obsługi procesów kadrowo-płacowych (intuicyjne rozliczanie czasu pracy i delegacji oraz akceptacja wniosków urlopowych);
 • optymalizacja szybkości tworzenia, akceptacji i opisywania umów (wygodne przygotowywanie i negocjowanie warunków umów oraz ich elektroniczne przechowywanie).

Wdrażane przez nas rozwiązania dotyczące procesów specjalistycznych pomogły usprawnić:

 • zarządzanie kompletowaniem i obiegiem dokumentacji kredytowej w bankach,
 • tworzenie i zatwierdzanie instrukcji wewnętrznych czy dokumentacji procedur ISO,
 • zatwierdzanie produktów marketingowych w sektorze FMCG i instytucjach finansowych,
 • zarządzanie lokalizacjami w sieciach własnych i franczyzowych,
 • obsługę przyłączeń energetycznych,
 • powstawanie i zawieranie umów leasingowych,
 • zatwierdzanie kart pracy pojazdów i in.