Skanowanie dokumentów

W realizowanych przez nas projektach często spotykamy się z wymaganiami Klientów dotyczącymi digitalizacji bieżących czy historycznych zasobów dokumentów. Zazwyczaj zlecenia tego rodzaju stają się częścią projektu wdrożenia lub utrzymania systemu CONTMAN DIRECTOR. Usługi, które realizujemy w tym obszarze obejmują:

  • digitalizację (zeskanowanie) dokumentów Klientów w centrum przetwarzania CONTMAN oraz dostarczanie ich Klientom w dowolnej elektronicznej formie,
  • digitalizację dokumentów w siedzibie Klienta, również w strukturze rozproszonej (oddziałowej) z zachowaniem najwyższych wymagań dotyczących bezpieczeństwa realizacji usług,
  • realizację kompleksowych usług kancelaryjnych polegających na odbieraniu korespondencji, pozyskaniu kluczowych danych z dokumentu, jego identyfikacji i przyporządkowaniu do właściwej komórki organizacyjnej Klienta,
  • pozyskanie danych z dokumentów, które są następnie przekazywane do systemu elektronicznej archiwizacji,
  • porządkowanie dokumentów podczas przygotowania do procesu skanowania  i dostarczenie ich w uporządkowanej stukturze po realizacji usługi.