Szkolenia

Nieodłącznym elementem realizowanych przez nas projektów są szkolenia. Chętnie dzielimy się z naszymi Klientami nie tylko wiedzą z zakresu realizowanego wdrożenia, ale wymieniamy się również tzw. najlepszymi praktykami. Najczęściej realizowanymi przez nas szkoleniami są:

  • szkolenia dla użytkowników systemu CONTMAN DIRECTOR z zakresu obsługi dostarczonych i przygotowanych funkcji systemu. Szkolenia są realizowane bezpośrednio dla użytkowników lub w przypadku większych projektów dla trenerów wewnętrznych Klienta,
  • szkolenia z zakresu definiowania, tworzenia i implementacji procesów biznesowych w module CONTMAN Workflow,
  • szkolenia dla administratorów systemu CONTMAN DIRECTOR z zakresu konfiguracji, zarządzania strukturą i uprawnieniami w systemie,
  • szkolenia dla developerów z zakresu wykorzystania CONTMAN API do realizowania wewnętrznych projektów integracyjnych oraz budowania indywidualnych funkcji dla systemu CONTMAN DIRECTOR i CONTMAN DP,
  • szkolenia dedykowane z zakresu przygotowywania dokumentacji do procesowania w elektronicznej kancelarii, prowadzenia archiwum zakładowego, tworzenia spisów dokumentacji i in.