Drukuj

Co to jest eIDAS?

Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/W. Jest aktem prawnym, który definiuje wymagania i skutki prawne stosowania usług zaufania oraz usług identyfikacji elektronicznej.

Table of Contents
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newslettera
Napisz maila lub zadzwoń
Kontakt