Drukuj

Co to jest pieczęć elektroniczna?

Zgodnie z definicją zawartą rozporządzeniu eIDAS (art.3 pkt.25) pieczęć elektroniczna oznacza dane w postaci elektronicznej dodane do innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie z nimi powiązane, tak aby zapewnić autentyczność pochodzenia oraz integralność powiązanych danych.

Najważniejszą jednak cechą pieczęci jest fakt, że nie jest ona podpisem elektronicznym osoby, nie zastępuje też podpisu własnoręcznego. Jest wyłącznie elektronicznym potwierdzeniem autentyczności oznaczonego dokumentu. Co ważne, skutki prawne pieczęci elektronicznej muszą być określone w osobnym dokumencie, umowie, oświadczeniu itp. Kolejną różnicą, w odniesieniu do podpisu elektronicznego jest fakt, że podmiotem składającym pieczęć jest podmiot prawny , firma, urząd, organizacja.

Nie jest jednak podpisem tego podmiotu i nie służy do świadczenia woli w jego imieniu. Poświadcza wyłącznie oryginalność, integralność danych i identyfikuje podmiot ją wystawiający. Takie dokumenty są bezpieczniejsze od wersji papierowej, gdyż wszelkie zmiany w nich nanoszone są natychmiast rejestrowane.

Table of Contents
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newslettera
Napisz maila lub zadzwoń
Kontakt