Drukuj

Czy do podpisania umowy zlecenie wymagany jest podpis kwalifikowany?

Umowa zlecenie może być podpisana przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego. Jeśli w ramach umowy będą realizowane działania polegające na wykonaniu dzieła z prawami autorskimi, udzieleniu licencji wyłącznej to umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Next Czy regulamin pracy podpisany zwykłym podpisem elektronicznym zachowuje ważność?
Table of Contents
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newslettera
Napisz maila lub zadzwoń
Kontakt