Drukuj

Czy do podpisania umowy zlecenie wymagany jest podpis kwalifikowany?

Umowa zlecenie może być podpisana przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego. Jeśli w ramach umowy będą realizowane działania polegające na wykonaniu dzieła z prawami autorskimi, udzieleniu licencji wyłącznej to umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Table of Contents
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newslettera
Napisz maila lub zadzwoń
Kontakt