Drukuj

Proces obsługi dokumentów z kontrahentami

Istnieje bardzo dużo, różnego rodzaju dokumentów, które wymieniane są między firmą a jej kontrahentami. Do najważniejszych należą umowy, aneksy, protokoły, itp. Proces ich obsługi zapewnia cały cykl ich życia od momentu ich tworzenia i negocjacji treści, poprzez akceptację i ostatecznie elektroniczne podpisanie i archiwizację. W dalszej kolejności informowanie o czasie ich obowiązywania (np.: czas trwania umowy) i automatycznego powiadamiania o konieczności przedłużenia, renegocjacji lub wypowiedzenia.

Najważniejsze możliwości:

 • generowanie umów z szablonów
 • łatwy i intuicyjny sposób znalezienia dowolnego dokumentu
 • automatyzacja procesów tworzenia i zarządzania cyklem dokumentów
 • automatyczne pilnowanie terminów obowiązywania umów i innych dokumentów
 • elektroniczne i zdalne podpisywanie dokumentów
 • elektroniczna archiwizacja dokumentów
 • integracja z dowolnym systemem np. CRM
 • integracja z innymi procesami obiegu dokumentów
 • raportowanie i eksport danych do Excela

Korzyści:

 • natychmiastowy dostęp do wszystkich dokumentów związanych z danym kontrahentem (umowy, aneksy, zamówienia, protokoły, itp…),
 • zagwarantowanie bezpieczeństwa dokumentów i danych
 • skrócenie czasu negocjacji warunków umowy
 • redukcja kosztów zarządzania i archiwizacji dokumentów
 • spełnienie wymagań RODO
Table of Contents
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newslettera
Napisz maila lub zadzwoń
Kontakt