Aktualności

W CONTMAN DIRECTOR nic nie ogranicza Twoich możliwości integracji

29.04.2013, Krzysztof Wiśniewski

Tytuł tego artykułu to parafraza hasła reklamowego jednego z operatorów komórkowych. Idealnie oddaje ona możliwości nieograniczonego wykonania dowolnej integracji CONTMAN DIRECTOR z praktycznie każdym systemem. Możliwe jest to dlatego, że każda funkcjonalność najpierw otrzymuje interfejsy API(1), a dopiero później włączana jest do interfejsu użytkownika czy systemu źródłowego.

W tym momencie, programista czy architekt systemów może przestać już czytać dalszą część tego artykułu. Dlaczego? Ponieważ wszystko praktycznie zostało już powiedziane powyżej.

Zakładam jednak, że ten tekst czytają też kierownicy projektów, użytkownicy biznesowi czy inne osoby chcące dowiedzieć się o możliwościach integracji oraz korzyściach jakie one niosą.

W przypadku przetwarzania dokumentów czyli modułu CONTMAN Document Processing oznacza to możliwość pobierania dowolnych danych z systemów źródłówych. Mogą tymi systemami być np. CRM, ERP. Dane te mogą opisywać zeskanowane lub zaimportowane dokumenty takie jak NIP, dane wystawcy, numer klienta, numer rachunku, sygnatura sprawy, itp. Dzięki temu skraca się czas opisywania dokumentów oraz minimalizuje możliwość wystąpienia błędów.

Dzięki zintegrowaniu CONTMAN Archive z systemami klienta możliwe jest wyświetlanie dokumentów oraz spraw bezpośrednio z tych programów. Obrazowo wygląda to tak, że wystarczy dodać na ekranie aplikacji źródłowej przycisk “wyświetl dokumenty”. Po jego naciśnięciu otrzymamy komplet dokumentów dotyczący danej sprawy. Niewielkim nakładem pracy można uzyskać bardzo szybko duże ułatwienie bieżącej pracy.

Integracja CONTMAN Workflow zazwyczaj jest największym wyzwaniem ponieważ spinać może najwięcej systemów źródłowych pracujących u klienta. Poza obsługą procesów biznesowych, ich automatyzacją i zarządzaniem istotną sprawą jest zbieranie, wymiana i przekazywanie danych. Integracje takie korzystają z szyny danych i mogą realizować nawet dziesiątki tysięcy transakcji dziennie. Korzyści jakie płyną z takich integracji też są największe. Dzięki temu procesy biznesowe mogą być realizowane szybciej. Skraca się czas obsługi klientów.

Podsumowując. Praktycznie wszystkie nasze wdrożenia polegały na wykonaniu w mniejszym lub większym stopniu różnego rodzaju integracji. Możliwe było to dzięki wykorzystaniu interfejsów API. W ten sposób użytkownicy otrzymali dostęp do dokumentów, ich obiegu oraz mogli uczestniczyć w procesach w sposób łatwy i bardzo efektywny. Aplikacje biznesowe takie jak: ERP, CRM, back office otrzymały bowiem rozszerzenia funkcjonalne i użytkownicy nie musieli przechodzić nawet dodatkowych szkoleń. Wystarczyło ich tylko poinformować o nich.

Krzysztof Wiśniewski
CEO

(1) API – Application Programming Interface

#contmanway
Więcej w kategorii >
14.03.2020, Autor: Krzysztof Wiśniewski
W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 i oficjalnymi komunikatami WHO wdrożyliśmy procedurę pracy zdalnej. Troska o zdrowie naszych pracowników, ich ro...
Czytaj więcej
Aktualności
Więcej w kategorii >
04.04.2020, Autor: Krzysztof Wiśniewski
Korzystając ze swojego długoletniego doświadczenia i zwinnego podejścia, przedstawiamy Wam CONTMAN e-Sign, rozwiązanie, które umożliwia elektroniczne zawiera...
Czytaj więcej
Case Studies
Więcej w kategorii >
27.03.2019, Autor: Krzysztof Wiśniewski
Z początkiem marca wdrożyliśmy rozwiązanie CONTMAN Paperless w wiodącej w Europie Centralnej i Wschodniej firmie z branży alkoholowej. Dzięki wykorzystaniu a...
Czytaj więcej
Po godzinach
Więcej w kategorii >
13.09.2016, Autor: Dawid Tomaszewski
Ansel Adams kiedyś powiedział: „prawdziwa fotografia nie musi być wyjaśniana, ani nie może być zawarta w słowach”. Każdy z nas widział zdjęcie, na które pier...
Czytaj więcej
04.04.2020, Autor: Krzysztof Wiśniewski
Korzystając ze swojego długoletniego doświadczenia i zwinnego podejścia, przedstawiamy Wam CONTMAN e-Sign, rozwiązanie, które umożliwia elektroniczne zawiera...
Czytaj więcej