Case Studies

Wdrożenie trwałego nośnika zabezpieczy Banki przed prawnymi i finansowymi konsekwencjami oraz kosztami powrotu do ery papieru.

09.12.2017, Krzysztof Wiśniewski

Wdrożenie trwałego nośnika zabezpieczy Banki przed prawnymi i finansowymi konsekwencjami oraz kosztami powrotu do ery papieru.

Od początku bieżącego roku trwa batalia dotycząca definicji, interpretacji oraz sposobu wdrożenia i stosowania trwałego nośnika jako sposobu komunikacji między bankiem i konsumentami. Nasiliła się ona szczególnie po wydaniu decyzji Prezesa UOKiK z dnia 10 maja 2017 roku Nr RBG-2/2017, w której sposób komunikacji między bankiem i jego klientami uznano za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

W ocenie Prezesa UOKiK, Bank w sposób nieuprawniony przesyłał konsumentom informacje o proponowanych zmianach umownych w trakcie trwania umowy wyłącznie za pomocą wiadomości elektronicznych w ramach wewnętrznego serwisu internetowego, który to serwis nie stanowi trwałego nośnika informacji. W próbę znalezienia rozwiązania włączył się również ZBP, kierując pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 lipca 2017, w którym przedstawił problem istniejący w całym sektorze bankowym.

Banki stanęły przed dylematem czy czekać na wypracowanie rozwiązania sektorowego, zmiany prawa czy natychmiast wdrożyć trwały nośnik w ramach obowiązujących, (nawet sprzecznych) przepisów.

Chcąc uniknąć konsekwencji prawnych, potencjalnych kar oraz ponoszenia kosztów związanych z powrotem do komunikacji z klientami przy pomocy listów i papieru kilka instytucji zdecydowało się na wdrożenie trwałego nośnika, takiego, który spełni wymagania zapisane w ustawach a w szczególności art. 2 pkt 30 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W ostatnich tygodniach, w oparciu o aplikacje firmy CONTMAN, dwa banki uruchomiły rozwiązanie, spełniające wymogi trwałego nośnika, który zagwarantował wszystkie aspekty technologiczne.

Zapewniliśmy niezmienialność i nieusuwalność informacji przekazywanych konsumentom oraz zagwarantowaliśmy dostęp do dokumentów i informacji w okresie cytuję: “odpowiadającym celom sporządzenia” jak również, co bardzo istotne i wyjątkowe, po tym okresie.

Podczas opracowania rozwiązania natrafiliśmy na niespójność przepisów prawa właśnie w kontekście trwałego nośnika oraz ochrony danych osobowych, które gwarantuje konsumentowi prawo do żądania usunięcia informacji. W tym przypadku wypracowaliśmy dwa rozwiązania i możliwość ich równoległego wdrożenia. W przyszłości, kiedy pojawią się spójne przepisy, będzie można je zmodyfikować lub wyłączyć jedno z nich.

Dodatkowo, w kontekście organizacyjnym, Banki opisały i wdrożyły procedury zarządzania dokumentami i informacjami. W aspekcie prawnym, wprowadziły zmiany w umowach z konsumentami, (wskazując jednoznacznie trwały nośnik, sposób komunikacji, sposób dostępu po okresie obowiązywania umowy) oraz w umowach z outsourcerami. Te ostatnie dotyczyły przypadku kiedy bank korzysta z rozwiązania CONTMAN Document Management System w modelu usługowym – SaaS).

Analiza i opracowanie koncepcji trwałego nośnika w oparciu o system CONTMAN DIRECTOR zajęło ponad 3 miesiące. Sama konfiguracja i wdrożenie to okres kolejnych 4 miesięcy. W jednym przypadku, równolegle do wdrożenia trwałego nośnika, prowadzone były i jeszcze trwają prace związane migracją dokumentów historycznych, (kilkanaście TB) tak aby i je przenieść na trwały nośnik. Kolejne wdrożenia nie powinny już jednak trwać dłużej niż 3-4 miesiące i zaplanowane są na początek przyszłego roku.

W przypadku zainteresowania wdrożeniem trwałego nośnika proszę o wypełnienie formularza kontaktowego poniżej lub do bezpośredniego kontaktu kwisniewski@contman.pl lub tel. 509567201. Postaram się odpowiedzieć na ewentualne pytania oraz przedstawić więcej informacji niż pozwala na to forma tego artykułu.Powyższe dane wykorzystamy tylko i wyłącznie do kontaktu w tym temacie.

#contmanway
Więcej w kategorii >
14.03.2020, Autor: Krzysztof Wiśniewski
W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 i oficjalnymi komunikatami WHO wdrożyliśmy procedurę pracy zdalnej. Troska o zdrowie naszych pracowników, ich ro...
Czytaj więcej
Aktualności
Więcej w kategorii >
04.04.2020, Autor: Krzysztof Wiśniewski
Korzystając ze swojego długoletniego doświadczenia i zwinnego podejścia, przedstawiamy Wam CONTMAN e-Sign, rozwiązanie, które umożliwia elektroniczne zawiera...
Czytaj więcej
Case Studies
Więcej w kategorii >
27.03.2019, Autor: Krzysztof Wiśniewski
Z początkiem marca wdrożyliśmy rozwiązanie CONTMAN Paperless w wiodącej w Europie Centralnej i Wschodniej firmie z branży alkoholowej. Dzięki wykorzystaniu a...
Czytaj więcej
Po godzinach
Więcej w kategorii >
13.09.2016, Autor: Dawid Tomaszewski
Ansel Adams kiedyś powiedział: „prawdziwa fotografia nie musi być wyjaśniana, ani nie może być zawarta w słowach”. Każdy z nas widział zdjęcie, na które pier...
Czytaj więcej
04.04.2020, Autor: Krzysztof Wiśniewski
Korzystając ze swojego długoletniego doświadczenia i zwinnego podejścia, przedstawiamy Wam CONTMAN e-Sign, rozwiązanie, które umożliwia elektroniczne zawiera...
Czytaj więcej