Poradniki

Firma na wskroś zwinna

25.02.2015, Tomasz Czubkowski

Programowanie zwinne (Agile) polega na takim samoorganizowaniu się zespołów programistów, które w procesie wytwarzania oprogramowania uwzględnia ewolucję wymagań klienta. Filozofia Agile może być kluczem do biznesowego sukcesu, jednak jej wprowadzenie może też osłabić efektywność firmy lub działu IT. Jak temu zapobiec?

Poniższy artykuł jest kontynuacją do mojego wcześniejszego wpisu:
Jak nie przegadać “zwinnego” tygodnia i nie programować tylko po godzinach?

Stanowił on podsumowanie naszych początków z metodologią Agile. Kończył się bardzo optymistycznie, ale jak to mówią – jeśli myślisz, że coś jest uporządkowane, to właśnie się popsuło. Mimo tego, że zespół deweloperski „dowoził” sprinty, a koszty produkcji oprogramowania spadały w firmie zaczęły się spory i nieporozumienia. Okazało się, że:

Wprowadzenie metodologii Agile w firmie może doprowadzić do jej osłabienia

Spoiwem zespołu agilowego są odpowiedzialność i komunikacja. Dobrze działający zespół agilowy jest wewnętrznie kompatybilny. Członkowie szanują ustalone reguły i wymagają od siebie określonego standardu, dbają o wysoki poziom kompetencji tworzonych rozwiązań. Odstępstwa od założonego wysokiego poziomu są identyfikowane i eliminowane na retrospekcjach. Dobry zespół agilowy bardzo szybko ustali wewnętrzne standardy i będzie je respektował. Niestety, jeśli inne komórki firmy, począwszy od zarządu, działają w oparciu o inne standardy lub są po prostu na innym etapie rozwoju dochodzi do niekompatybilności i organizacja słabnie.

Jak temu zapobiec? Na początek – kultura otwartej komunikacji i odpowiedzialności

Przy wprowadzaniu kultury otwartej komunikacji, odpowiedzialności, szacunku, timingu konieczna jest konsekwencja. Jeśli Agile stanie się domeną zespołu developerskiego, bez wsparcia zarządu, zginie w ogniu ciągłych nieporozumień. Jeśli nie będzie powietrzem dla zespołów wsparcia, wdrożeń i sprzedaży, firma pogrąży się we wzajemnych sporach o kompetencję i przepychanie wózka z odpowiedzialnością.

Kluczowa jest tu rola zarządu jako komórki, która nie tylko rozumie po co jest Agile, ale aktywnie wspiera zespoły wewnątrz firmy na drodze budowania nowych wartości. Zarząd będzie wspierał zmiany, jeśli będzie systematycznie informowany o operacyjnych korzyściach wynikających z wprowadzenia kultury otwartej komunikacji i odpowiedzialności. Takie systematyczne raportowanie poszczególnych zespołów już po paru miesiącach pokaże efekty. Spadek kosztów produkcji oprogramowania, zatrzymanie rotacji pracowników, zwiększenie jakości, przekładające się na zmniejszenie ilości błędów i wzrost satysfakcji klienta – to niektóre z nich. Oczywiście zarząd musi chcieć takie kanały informacyjne zbudować i aktywnie z nich korzystać , począwszy od Sprint Review, przeglądu inicjatyw i projektów, spotkań sprzedażowych, czy spotkań monitorujących jakość wsparcia klienta. Wszystko zależnie od organizacji.

Kluczem do efektu synergii jest zrozumienie wpływu odpowiedzialności, kompetencji i komunikacji w skali jednostki, zespołu oraz organizacji

Zaczynając pracę w metodyce Scrum, zespół developerski bierze odpowiedzialność za Sprint. Oczywiście zanim się to stanie, organizacja musi spełnić bardzo wiele warunków, by odpowiedzialność mogła być świadomie podjęta. Agile powinno funkcjonować na pełnych obrotach (role, ceremonie, artefakty), a zadania powinny być szczegółowo planowane (story pointy, godziny), aby w wewnętrznym funkcjonowaniu Agile pojawiła się odpowiedzialność potrzeba czasu. Łatwo ją zauważyć, tej energii nie można pomylić z niczym innym. Chodzi jednak o coś więcej niż zaangażowanie i obowiązkowość kilku programistów.

W Agile ważny jest zespół, więc konieczna jest odpowiedzialność zespołu. Z nią jest znaczenie trudniej, ponieważ zespół składa się z różnych ludzi, o różnym poziomie umiejętności. Jeśli ktoś stara się bardziej, a ktoś mniej – pojawia się napięcie. Wtedy kluczowa staje się komunikacja. Komunikacja otwarta, bez ocen, za to w duchu szacunku, zrozumienia i chęci pomocy. Oczywiście bardzo ważne są też szkolenia, które dadzą szanse na wyrównanie kompetencji, integrację czy budowanie ducha współpracy. Najistotniejsza jest jednak retrospekcja sprintu, która pozwala realnie rozwiązywać problemy.

Idąc dalej, możemy mówić o odpowiedzialności i komunikacji w całej organizacji. Nic dobrego nie zbudujemy, jeśli zmotywowany będzie jeden zespół w organizacji, a organizacja jako całość – nie. Jeśli zespół developerski stanie się forpocztą pozytywnych zmian, ale nie pójdą za nim inne komórki firmy, będzie frustrował się świadomością niekompetencji otoczenia, poczuciem straty czasu i energii. Z kolei komórki będące poza Agilem będą patrzyły na zwinną komunę, pukając się palcem w czoło i szukając podobieństw do sekty. W efekcie końcowym znowu pojawią się napięcia w obszarze kompetencji działów i, najczęściej, blokada komunikacyjna.

Szukając dalszych analogii miedzy całością firmy a sprawnie działającym zespołem agilowym, należy pokusić się o wprowadzenie podobnych mechanizmów w skali organizacji. Warto zacząć od określenia celów działania i zakresu odpowiedzialności dla poszczególnych zespołów. Obrazowo rzecz ujmując: budujemy organizację, w której zespoły interdyscyplinarne wymagają „na wejściu” pewnego  standardu i dostarczają „na wyjściu” określonej jakości, kompatybilnej z innymi komórkami firmy. Grupę spaja poczucie wspólnych wartości, otwarta komunikacja, zrozumienie celu organizacji i odpowiedzialność za realizację tych celów.

Jak zbudować kompatybilność wewnętrznych zespołów organizacji, przekładającą się na efekt synergii całej firmy? I jak poradzić sobie z tym w sytuacji odmiennych motywacji?  To już temat na osobny artykuł.

Tomasz Czubkowski
CTO

Informacje powiązane:
Jak nie przegadać “zwinnego” tygodnia i nie programować tylko po godzinach?

#contmanway
Więcej w kategorii >
14.03.2020, Autor: Krzysztof Wiśniewski
W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 i oficjalnymi komunikatami WHO wdrożyliśmy procedurę pracy zdalnej. Troska o zdrowie naszych pracowników, ich ro...
Czytaj więcej
Aktualności
Więcej w kategorii >
04.04.2020, Autor: Krzysztof Wiśniewski
Korzystając ze swojego długoletniego doświadczenia i zwinnego podejścia, przedstawiamy Wam CONTMAN e-Sign, rozwiązanie, które umożliwia elektroniczne zawiera...
Czytaj więcej
Case Studies
Więcej w kategorii >
27.03.2019, Autor: Krzysztof Wiśniewski
Z początkiem marca wdrożyliśmy rozwiązanie CONTMAN Paperless w wiodącej w Europie Centralnej i Wschodniej firmie z branży alkoholowej. Dzięki wykorzystaniu a...
Czytaj więcej
Po godzinach
Więcej w kategorii >
13.09.2016, Autor: Dawid Tomaszewski
Ansel Adams kiedyś powiedział: „prawdziwa fotografia nie musi być wyjaśniana, ani nie może być zawarta w słowach”. Każdy z nas widział zdjęcie, na które pier...
Czytaj więcej
04.04.2020, Autor: Krzysztof Wiśniewski
Korzystając ze swojego długoletniego doświadczenia i zwinnego podejścia, przedstawiamy Wam CONTMAN e-Sign, rozwiązanie, które umożliwia elektroniczne zawiera...
Czytaj więcej