fbpx
CONTMAN Digital Signature

CONTMAN Digital Signature służy do elektronicznego podpisywania dokumentów w procesach biznesowych, tzn. wszędzie tam, gdzie dokument jest jego integralną częścią. Powinien więc być bezpiecznie podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego, podpisu kwalifikowanego lub biometrycznego co zapewnia właśnie CONTMAN Digital Signature.

Najważniejsze korzyści Digital Signature:
  • Umożliwienie zdalnego podpisywanie dokumentów (np. umów w obrocie handlowym i gospodarczym) z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, podpisu kwalifikowanego oraz pieczęci elektronicznej.
  • Skrócenie i przyspieszenie procesów biznesowych oraz czynności, które dotąd były realizowane w formie papierowej.
  • Zmniejszenie kosztów obsługi logistyki dokumentów w organizacji, a w konkretnych przypadkach – zwiększenie rentowności działalności organizacji.
  • Uszczelnienie, zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie tzw. rozliczalności procesów, dzięki realizowaniu ich w pełni w formie elektronicznej w jednym spójnym rozwiązaniu.
  • Wprowadzenie organizacji na kolejny szczebel transformacji cyfrowej, dzięki możliwości digitalizacji kluczowych procesów, np. sprzedażowych i finansowych.
Najważniejsze możliwości rozwiązania Digital Signature:
  • CONTMAN Digital Signature dostępny jest przez przeglądarkę internetową jako moduł ekosystemu CONTMAN lub niezależne rozwiązanie.
  • W połączeniu z ekosystemem CONTMAN zapewnia pełną rozliczalność procesów i czynności biznesowych związanych z dokumentami.
  • Standardową metodą podpisywania jest zazwyczaj zwykły lub zaawansowany podpis elektroniczny.
  • Możliwe jest wykorzystanie dowolnej innej metody podpisywania dokumentów, w szczególności kwalifikowanych usług zaufania.
  • CONTMAN Digital Signature doskonale adaptuje się do specyfiki procesów biznesowych realizowanych przez organizacje z różnych branż i sektorów gospodarki.
Dowiedz się więcej !
Jakie umowy i dokumenty można podpisywać elektronicznie?
Zastosowania, otoczenie prawne

CONTMAN Digital Signature pozwala na zdalne podpisanie dokumentu podpisem elektronicznym zgodnie z polskim i europejskim prawem. Dzięki niemu, możliwe jest podpisanie większości dokumentów funkcjonujących w obrocie gospodarczym oraz zawarcie wiążących transakcji.

Na gruncie polskiego prawa cywilnego zdecydowana większość dokumentów w obrocie gospodarczym może być podpisana za pomocą zwykłego lub zaawansowanego podpisu elektronicznego. W praktyce zatem, umowa podpisana w CONTMAN Digital Signature jest ważna i wiąże strony tak jak dokument podpisany w formie papierowej. Dotyczy to również większości sektorów gospodarki, które podlegają regulacjom, np. instytucji finansowych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców mediów i in.

Dla czynności prawnych i oświadczeń woli, które do swej ważności wymagają wykorzystania kwalifikowanych usług zaufania, CONTMAN również zapewnia sprawdzone rozwiązanie podpisu elektronicznego.

Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Podpisuj elektronicznie dokumenty w procesach biznesowych nie wychodząc z domu lub biura. Lokalnie w swojej infrastrukturze IT lub w chmurze.

Nadal pracujesz w tradycyjny sposób?
Umów rozmowę - opowiemy i pokażemy, jak można podpisywać dokumenty, zawierać umowy przy pomocy elektronicznego podpisu.
Sprawdź także

Przeczytaj również

Nasi klienci

CONTMAN Digital Signature to aplikacja, której celem jest autoryzacja i elektroniczne podpisywanie dokumentów. Może być wykorzystywany jako niezależna platforma do podpisywania dokumentów przez Internet lub jako część ekosystemu CONTMAN DIRECTOR

CONTMAN Digital Signature może zostać uruchomiony w modelu SaaS oraz OnPremis.

Bądź na bieżąco
Zapisz się do newslettera