eIDAS – podstawowe założenia prawne

Tematyka związana z identyfikowaniem i potwierdzaniem tożsamości cyfrowych znajduje coraz szersze odzwierciedlenie w licznych regulacjach prawnych zarówno na poziomie Unii Europejskiej jak i krajowym.


Rozporządzenie eIDAS weszło w życie w lipcu 2016 r. definiuje wymagania i skutki prawne stosowania usług zaufania oraz usług identyfikacji elektronicznej, stanowiąc tym samym legalną podstawę dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcji elektronicznych oraz potwierdzania tożsamości w usługach elektronicznych.  Do tych usług zalicza się w szczególności: podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczną, usługi wydawania, walidacji i konserwacji podpisów oraz pieczęci, znakowanie czasem, rejestrację doręczenia elektronicznego.

Rozporządzenie eIDAS ma zastosowanie do publicznie dostępnych usług zaufania,  nie niesie natomiast skutków w zakresie zamkniętych systemów np. systemu bankowego

Warto zapamiętać!

O usługach elektronicznych w rozumieniu rozporządzenia eIDAS mówi się tylko wtedy, gdy są one efektem usługi zaufania. Dodatkowo usługa ta musi być świadczona przez niezależnego dostawcę – stronę trzecia, która na podstawie regulaminu i polityki usługi zaufania gwarantuje stronom z nich korzystającym bezstronność oraz bezpieczeństwo transakcji.

Na podstawie „ Identyfikacja i Uwierzytelnianie w usługach elektronicznych”, Związek Banków Polskich.


Zobacz inne nasze artykuły.

Czytaj więcej o podpisie elektronicznym.

Bądź pierwszą osobą, która doda komentarz.

Zostaw komentarz