Jak wygląda uwierzytelnienie biometryczne?

Pierwszym krokiem do odpowiedzi na to pytanie będzie przede wszystkim określenie: co to są cechy i dane biometryczne oraz jak się je określa oraz co rożni tę metodę od innych.


Biometria dotyczy metod rozpoznawania tożsamości w sposób automatyczny z wykorzystaniem cech behawioralnych (np. barwa głosu, odręcznego podpisu, sposobu chodzenia, dynamiki pisania) lub fizycznych np. (odcisku kciuk palca, tęczówka oka, geometrii dłoni i twarzy, DNA, naczyń krwionośnych palca lub nadgarstka).

Należy zauważyć, że metoda biometryczna jest najbardziej wiarygodnym sposobem potwierdzania tożsamości ponieważ cechy biometryczne nie zmieniają się w czasie i nie ma dwóch osób o identycznych cechach biometrycznych.

Najtrafniejsze, dla porównania tej metody z innymi będzie zestawienie następujących przykładów.

Identyfikując numer PIN, hasło, kartą elektroniczną, dowód osobisty itp.  nie uwierzytelniamy konkretnej osoby, a jedynie kogoś kto posiada wiedzę lub dany przedmiot pozwalający na tę identyfikację. W przypadku potwierdzenia cech biometrycznych, mamy do czynienia z konkretną osobą.

Biometryczna weryfikacja tożsamości składa się z 2 etapów.

  • rejestracji danych cech biometrycznych (pozyskanie cechy np. odcisku palca, przetworzenie jej do postaci cyfrowej, zapisanie wzorca).
  • identyfikacji /uwierzytelnienia (zeskanowanie cechy osoby , która chce uzyskać dostęp, przetworzenie jej na formę cyfrową, porównanie cechy ze wzorem, dostarczenie wyniku porównania do aplikacji).

Metoda biometryczna jest najczęściej stosowana przez banki i instytucje finansowe.


Zobacz inne nasze artykuły.

Czytaj więcej o podpisie elektronicznym.

Bądź pierwszą osobą, która doda komentarz.

Zostaw komentarz