Elektroniczne archiwum dokumentów

CONTMAN ARCHIVE

Szybkie i sprawne funkcjonowanie firmy jest w dużej części uzależnione od wewnętrznego obiegu informacji. Wprowadzenie elektronicznego archiwum dokumentów pozwala usprawnić ten proces, poprzez możliwość dokładnego opisywania oraz systematyzowania przechowywanej dokumentacji.

System archiwizacji dokumentów

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przechowywania wybranej dokumentacji przez określony czas. Wybrany przez firmę system archiwizacji dokumentów powinien umożliwiać pracownikom, a gdy zajdzie taka potrzeba także instytucjom zewnętrznym, szybki dostęp do wybranych informacji. Porządkowanie dokumentacji oraz dbanie o bezpieczeństwo danych staje się trudniejsze w miarę wzrostu firmy, ilości pracowników i zleceń. Elektroniczne archiwum stanowi nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie dla firm ceniących sobie szybkość i skuteczność w gromadzeniu i udostępnianiu dokumentacji.

Korzyści płynące z wdrożenia elektronicznej archiwizacji w firmie

Dzięki wprowadzeniu elektronicznego systemu przechowywania dokumentacji załatwianie spraw bieżących firmy staje się mniej czasochłonne, ze względu na brak konieczności powielania dokumentów w formie papierowej i magazynowania ich w kilku działach jednocześnie. Poniżej najważniejsze funkcje wdrażanego systemu:

 • Dzięki wykorzystaniu CONTMAN ARCHIVE organizacje osiągają znaczące oszczędności i korzyści w obszarze zarządzania sprawami i dokumentami.
 • Wszystkie dokumenty w formie elektronicznej są dostępne w jednym miejscu, a ich przechowywanie i udostępniania jest w pełni zgodne z przepisami dotyczącymi RODO. Zapewnione zostają zatem reguły bezpieczeństwa na poziomie uprawnień użytkowników oraz sposobu przechowywania informacji. CONTMAN Archive gwarantuje odpowiednie metody retencji i anonimizacji dokumentów i danych oraz wspiera tzw. trwały nośnik.
 • CONTMAM Archive zapewnia wyjątkowo efektywne metody wyszukiwania dokumentów i pracy z nimi, dzięki czemu pracownicy mogą realizować swoje zadania w krótszym czasie i bardziej efektywnie.
 • Rozwiązanie jest niezwykle intuicyjne, a dzięki pełnemu wsparciu dla różnych wersji językowych jest wykorzystywane w wielu międzynarodowych organizacjach.
 • Dzięki profesjonalnie zaprojektowanym i udostępnionym interfejsom integracyjnym możliwe są dowolne integracje z innymi aplikacjami i szynami danych.

Wprowadzenie systemu to także ułatwienie dla pracowników zdalnych, którzy mają dostęp do archiwizowanej dokumentacji, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Łatwiejsze stanie się także lokalizowanie oryginalnych, papierowych wersji dokumentów, których sposób oznaczania będzie stanowił kompatybilną całość wraz z opisem ich elektronicznych kopii.

Gwarancją skuteczności elektronicznego systemu archiwizacji dokumentów jest dopasowanie go do potrzeb konkretnej firmy. Wstępna analiza przedwdrożeniowa pozwoli znaleźć najlepszą ścieżkę przechowywania i operowania archiwizowanymi informacjami. Ułatwi to zaplanowanie wprowadzenia nowych rozwiązań do codziennej pracy przedsiębiorstwa oraz uporządkowanie dotychczas posiadanych elektronicznych kopii dokumentów.

Jakie są pozostałe zalety i możliwosci CONTMAN Archive?

Jak skrócić czas odnalezienia dokumentu z kilku dni do kilku sekund, zabezpieczyć dokumenty przed utratą oraz przyspieszyć pracę? Zachęcamy do kontaktu i umówienia się na 15 minutową rozmowę.

ZAPLANUJ TERMIN

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat naszego produktu, to prosimy o wpisanie poniżej adresu e-mail lub numeru telefonu. Dodatkowo prześlemy informację z opisem przykładowych wdrożeń oraz krótką prezentację.Dane wykorzystamy wyłącznie do kontaktu w tym temacie.

 

 

Contman Archive

 

Najważniejsze korzyści:

 • szybki dostęp do dokumentów na podstawie nadanych mu informacji opisujących
 • webowy interfejs użytkownika dla nieograniczonej liczby pracowników
 • RODO i zaawansowane algorytmy szyfrowania - możliwość określenia praw dostępu dla każdego użytkownika
 • zastosowanie niezależne od platformy systemowej oraz wizualne dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika
 • otwarty interfejs programistyczny umożliwiający integrację z dowolnymi systemami klasy ERP, CRM, systemami bankowymi, ubezpieczeniowymi czy serwisami internetowymi
 • gwarancja elastycznego rozwoju aplikacji

 

Sprawdź Jak działa aplikacja

Dlaczego Klienci cenią nasze rozwiązania


ELASTYCZNOŚĆ I PERSONALIZACJA

rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, ciągłe dążenie do ulepszeń


INTEGRACJA

kompleksowe odpowiadanie na potrzeby Klientów poprzez w pełni zintegrowane ze sobą produkty


SZYBKOŚĆ I WYGODA

wygodna obsługa produktów, szybki dostęp do kluczowych elementów i profesjonalne wsparcie