CONTMAN DOCUMENT PROCESSING

Skanowanie dokumentów, przetwarzanie dokumentów i cyfryzacja dokumentów, czyli automatyzacja procesów w Twojej firmie

  • Dzięki zastosowaniu CONTMAN Document Processing możliwe jest  usprawnienie prac związanych z kompletowaniem dokumentów, ich podziałem na kategorie, a przede wszystkim automatyzacją odczytu danych. Pracownicy wykonują swoje zadania szybciej i angażują one mniejszą liczbę osób.
  • Czynności, które dotychczas wykonywane były przez pracowników, są w zdecydowanej większości realizowane automatycznie. W ten sposób, możliwe jest obniżenie kosztów obsługi dokumentów przychodzących.
  • CONTMAN Document Processing to sprawne skanowanie dokumentów, przetwarzanie dokumentów i ich cyfryzacja. CONTMAN Document Processing automatyzuje działania w przedsiębiorstwach i jest na tyle elastyczny, że może obsłużyć praktycznie dowolne rodzaje dokumentów włącznie z rozpoznawaniem 190 języków, odczytywaniem i sortowaniem danych. Rola pracownika ogranicza się do weryfikacji i kontroli jakości, a czasami do poprawy rozpoznanych danych.
  • Dokumenty mogą pochodzić z dowolnych źródeł. Mogą być skanowane w centrum operacyjnym lub bezpośrednio przez handlowców. Dzięki temu zmniejsza się nakład pracy centrum operacyjnego, a czas przekazania dokumentów i udzielenia odpowiedzi klientom zostaje skrócony z kilku dni do kilkunastu minut.
  • Po przeszkoleniu, pracownicy mogą samodzielnie tworzyć nowe i modyfikować istniejące szablony dokumentów.

Jeżeli automatyzacja zarządzania dokumentami jest niezbędna dla sprawnego działania Państwa firmy, CONTMAN Document Procesing jest idealnym rozwiązaniem.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się jak zautomatyzować w 94,5% rozpoznawanie i kompletowanie dokumentów, rozpoznawać ich treść przy pomocy najlepszego OCR, a przede wszystkim obniżyć koszty administracyjne i osobowe, to prosimy o wpisanie poniżej adresu e-mail lub numeru telefonu. Dodatkowo prześlemy opis przykładowych wdrożeń oraz krótką prezentację.Dane wykorzystamy wyłącznie do kontaktu w tym temacie.

Contman Document Processing

 

Najważniejsze korzyści:

  • w krótszym czasie będzie można opracować więcej dokumentów,
  • mniej osób będzie zaangażowanych do wykonania tej pracy,
  • skróci się czas udzielania odpowiedzi,
  • obniżone zostaną koszty obsługi.

Im więcej dokumentów będzie w ten sposób przetwarzanych, tym większe oszczędności finansowe i skrócenie czasu będzie można osiągnąć.

 

Sprawdź, Jak działa aplikacja

Dlaczego Klienci cenią nasze rozwiązania


ELASTYCZNOŚĆ I PERSONALIZACJA

rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, ciągłe dążenie do ulepszeń


INTEGRACJA

kompleksowe odpowiadanie na potrzeby Klientów poprzez w pełni zintegrowane ze sobą produkty


SZYBKOŚĆ I WYGODA

wygodna obsługa produktów, szybki dostęp do kluczowych elementów i profesjonalne wsparcie