Elektroniczne podpisywanie dokumentów

CONTMAN PAPERLESS

Biuro bez papieru to oszczędność dla firmy
CONTMAN Paperless pozwala ograniczyć, a nawet całkowicie wyeliminować koszty sięgające setek tysięcy złotych i więcej rocznie. Możliwe jest to dzięki wyeliminowaniu tych miejsc „ścieżki klienta”, w których generowane są niepotrzebne koszty.

Wiemy jak zastąpić je innowacyjnym rozwiązaniem – cyfrowym dokumentem i elektronicznym podpisem biometrycznym. Dotychczas wszyscy o tym mówili, my stworzyliśmy i wdrażamy rozwiązanie, które działa.

Odręczny podpis biometryczny

W dzisiejszych czasach niezwykle ważna jest szybkość w działaniu. Podpis biometryczny to szybkie i nowoczesne rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Jest to odręczny podpis, który jest składany na dokumencie za pośrednictwem specjalnego oprogramowania oraz tabletu, które wiernie go odwzorowują i wiążą z wybranym dokumentem w systemie. Podpisywanie dokumentów na tablecie jest bezpieczne, ponieważ każda osoba posiada inne, unikalne dane biometryczne. Uwzględniane parametry to między innymi:

 • nacisk pióra,
 • szybkość ruchu ręki i przyspieszenie ruchu pióra,
 • promień krzywizny zaokrągleń i łuków,
 • liczba punktów, w których linia została przerwana.

Wszystkie powyższe informacje definiują indywidualny podpis. W związku z tym, że są to między innymi parametry dynamiczne, nie są one możliwe do zarejestrowania podczas składania tradycyjnego podpisu. Szansa na podrobienie go jest zatem bliska zeru, a bezpieczeństwo jest znacznie większe. Dokładność i różnorodność mierzonych parametrów sprawia, że z pozoru podobnie wyglądające odręczne podpisy biometryczne zostaną rozpoznane przez program jako zupełnie różne. Identyfikacja osoby podpisującej staje się więc znacznie prostsza, przebiega ona również elektronicznie, inaczej niż w przypadku sygnatur na papierze, gdy konieczna jest pomoc grafologa. Bezpośrednie powiązanie podpisu biometrycznego z wybranym dokumentem prowadzone jest w taki sposób, aby wszelkie późniejsze próby modyfikacji dokumentu były możliwe do wykrycia. Wspomniana funkcja jest koniecznym warunkiem bezpieczeństwa, bez niej niemożliwe byłoby udowodnienie, że postać umowy lub innego dokumentu jest identyczna z tą, która istniała podczas składania sygnatury.

Podpisywanie dokumentów i umów na tablecie

Może się wydawać, że tak prosta zmiana formy podpisu nie może być źródłem dużych oszczędności. Nic bardziej mylnego. Oprócz oczywistej zalety, jaką jest możliwość podpisania dokumentów w dowolnym czasie i miejscu, tego rodzaju rozwiązanie to przede wszystkim oszczędność czasu i eliminacja błędów. W przypadku niedopełnienia formalności, na przykład niezłożenia parafki na każdej stronie dokumentu, system umożliwia szybie wprowadzanie zmian, nie wymagając powtórnego drukowania dokumentacji, kopiowania, skanowanie czy przesyłania ponownie drogą pocztową. Zmniejszają się również koszty, ze względu na niższe zużycie papieru, tonerów do drukarek czy serwisu urządzeń drukujących, zwiększa się natomiast ilość czasu, który pracownicy mogą przeznaczyć na najważniejsze obowiązki. Elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz ich digitalizacja ułatwiają późniejszą archiwizację danych i obieg dokumentów w firmie. Pracownicy mają elektroniczny dostęp do wszystkich potrzebnych kopii, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, co przyspiesza pracę i realizację kluczowych celów firmy.

Zalety Contman Paperless:

 • Zredukujemy całkowicie wewnętrzne koszty administracyjne związane z przygotowywaniem, drukowaniem, zarządzaniem, przesyłaniem, weryfikacją i archiwizacją umów i aneksów  zawieranych między Państwem i Waszymi klientami.
 • Wyeliminujemy całkowicie koszty zewnętrzne, na które składają się między innymi: transport, archiwizacja pudeł z dokumentami, koszty zamawiania i dostarczania oryginałów / kopii oraz późniejszego ich niszczenia przez firmy przechowujące dokumentację papierową.
 • Rozwiązanie CONTMAN Paperless jest zgodne z polskim prawodawstwem, które umożliwia zastosowanie innowacyjnych technologii cyfryzacji od września 2016 roku.
 • Wdrażając to rozwiązanie staniecie się Państwo najbardziej innowacyjną firmą w swojej branży w Polsce. Dzięki niemu uzyskacie kolejną przewagę konkurencyjną.

Wprowadzenie odręcznego podpisu biometrycznego jest rozwiązaniem, które przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa, oszczędności i ilości czasu - zarówno osoby podpisującej, jak i pracowników biorących udział w obiegu dokumentów. Dzięki CONTMAN Paperless zapewnisz swojej firmie innowacyjne wsparcie.

Czym jest rozwiązanie Paperless w praktyce?

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się jak wyeliminować w 100% papier w firmie, obniżyć koszty i  zwiększyć sprzedaż  - zachęcamy do kontaktu.

Otrzymacie Państwo od nas dodatkowe materiały informacyjne takie jak: arkusz do obliczenia ROI, materiał z opisem przykładowego wdrożenia oraz krótką prezentację, prosimy o wpisanie poniżej adresu e-mail lub numeru telefonu.Dane wykorzystamy wyłącznie do kontaktu w tym temacie.

 

Sprawdź Jak działa aplikacja

 

Najważniejsze korzyści:

 • Biometria podpisu odręcznego (tempo, siła nacisku, kształt itp.)
 • Możliwość zastosowania identyfikacji poprzez SMS i biometrii głosowej
 • Transparentna i ścisła integracja z pozostałymi modułami CONTMAN DIRECTOR
 • Najwyższe standardy bezpieczeństwa
 • Możliwość wykorzystania CONTMAN Paperless w aplikacjach mobilnych na platformy Android i iOS

 

Contman Paperless Office

Dlaczego Klienci cenią nasze rozwiązania


ELASTYCZNOŚĆ I PERSONALIZACJA

rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, ciągłe dążenie do ulepszeń


INTEGRACJA

kompleksowe odpowiadanie na potrzeby Klientów poprzez w pełni zintegrowane ze sobą produkty


SZYBKOŚĆ I WYGODA

wygodna obsługa produktów, szybki dostęp do kluczowych elementów i profesjonalne wsparcie