Podpisywanie umów menedżerskich

Czy za pośrednictwem Waszej aplikacji możemy podpisywać online umowy menedżerskie z kierownikami oddziałów naszej firmy? Czy konieczne są do tego podpisy kwalifikowane?


Odp. Kontrakt menedżerski, jako umowa cywilnoprawna może zostać podpisany przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego. Jeśli w ramach podpisanego kontraktu będą tworzone utwory, takie jak: udzielenie licencji, przeniesienie praw autorskich czy majątkowych, wówczas konieczne jest zastosowanie podpisu kwalifikowanego.

Każdą z w/w opcji można zrealizować przy pomocy CONTMAN Digital Signature.