Informacje o Administratorze

Administratorem Twoich danych osobowych jest CONTMAN Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, KRS 0000072169, NIP: 7822187407 REGON:  639845346 (dalej: “CONTMAN”) – zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej “RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych – podstawowe informacje

 1. Polityka Prywatności wyjaśnia, komu możemy powierzyć dane osobowe lub udostępnić ją, a także jakie prawa Ci przysługują. Zachęcamy do lektury Polityki Prywatności i innych informacji zamieszczonych na naszej stronie internetowej.
 2. Danymi osobowymi w myśl Polityki Prywatności są wszystkie informacje dotyczące osoby fizycznej pozwalające na jej jednoznaczne zidentyfikowanie m.in takie jak, ale nie wyłącznie: IP urządzenia, 
  • dane o lokalizacji, 
  • identyfikator internetowy,
  • informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie. 
 3. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca niniejszą stronę internetową.
 4. CONTMAN z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. CONTMAN zabezpiecza także dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez CONTMAN. 
 5. Przeglądanie niniejszej strony internetowej nie wymaga uprzedniej rejestracji lub też podawania danych osobowych innych niż adres IP.
 6. W przypadku zgłoszenia się Kandydatów w zakresie ogłoszeń o pracę znajdujących się na naszej stronie internetowej pod adresem www.contman.pl/kariera wymagane jest osobne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W przypadku zgłoszenia się osób, które chcą otrzymywać informacje marketingowe wymagane jest osobne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez CONTMAN w celu: 
  • analitycznym oraz statystycznym, polegającym na prowadzeniu analiz aktywności i ruchu na stronie w celu optymalizacji działań marketingowych przed zawarciem umowy o świadczenie usług przez CONTMAN (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • projektowania działań marketingowych oraz sprzedażowych, w tym także w celu przesłania informacji handlowych drogą mailową w zakresie usług oferowanych przez CONTMAN przy uwzględnieniu specyfiki każdego Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • procesowania kandydatur zgłoszonych przez stronę www.contman.pl/kariera (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Dane mogą być także przetwarzane w celach technicznych – m. in. w przypadku generowania kopii zapasowej strony internetowej czy ochroną przed nadużyciami i atakami.

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia Twojej zgody, bądź przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe, których podstawą przetwarzania jest fakt, iż są one niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, będą przechowywane do czasu ustania tej podstawy przetwarzania.
 2. Zbierane przez CONTMAN dane zgodnie z Polityką mogą zostać anonimowo wykorzystane do stworzenia publicznych materiałów statystycznych dotyczących bezpośredniej działalności Serwisu. W myśl prawa takie dane nie są Danymi Osobowymi, gdyż nie pozwalają na identyfikację Twojej osoby ani innych użytkowników. 
 3. W przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia tej podstawy, w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec Administratora lub użytkownika.

Odbiorcy danych

 1. W związku z utrzymaniem strony internetowej oraz komunikacji marketingowej, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych czy usług marketingowych, a także chmury (m.in. Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Mailchimp, dostawca usług internetowych).
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane przez CONTMAN poza EOG za wyjątkiem sytuacji, w których do takiego przekazania dojdzie na skutek korzystania z usługi Google Analitics oraz Mailchimp. W takiej sytuacji dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, do państw trzecich, jednakże będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield” lub tym, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych. Z uwagi na korzystanie z usług Google Analitics oraz Mailchimp dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępne są w treści polityki prywatności Google dostępnej pod adresem  https://policies.google.com/privacy?hl=pl, a w przypadku Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/.

Polityka Cookies

 1. Strona contman.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies oraz związanych z plikami cookies Google Analytics.
 2. Rola ciasteczek w naszym serwisie jest bardzo istotna. Pliki cookies (ciasteczka) to zawierające dane informatyczne pliki, które zapisywane są na urządzeniu końcowym z którego korzystasz i możliwe do ponownego odczytania przez Serwis przy ponownej wizycie. Dzięki tym danym jesteśmy w stanie stale udoskonalać i dopasować do Twoich potrzeb nasz Serwis, jak również ułatwić Ci korzystanie z niego.
 3. Pliki cookies nie powodują żadnych zmian w konfiguracji urządzenia końcowego, którego używasz do przeglądania naszego Serwisu. Informacje w nich zawarte wykorzystywane są tylko do tworzenia statystyk funkcjonowania Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania ciasteczek podmiotom zewnętrznym, jednak tylko w przypadku, gdy tak stanowi prawo. Nasz Serwis wykorzystuje kilka typów ciasteczek:
  • sesyjne – identyfikujące użytkownika w Serwisie
  • statystyczne – przeznaczone do celów statystycznych
  • funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności Serwisu
 4. Pamiętaj, że zawsze możesz zdecydować o wyłączeniu ciasteczek. Nie tylko dla naszego Serwisu, ale dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych, niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki korzystasz. Informację o tym jak to zrobić znajdziesz u wydawcy przeglądarki internetowej , z której korzystasz. Pozostając w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie.
 5. Wszystkie pytania dotyczące korzystania z ciasteczek znajdziesz w opcji “Pomoc” swojej przeglądarki stron internetowych.
 6. W celu analizy statystyk strona contman.pl korzysta z narzędzia Google Analytics. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić nam stronę contman.pl. Narzędzie Google Analytics dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację strony contman.pl. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego bezpośrednią identyfikację. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie uzyskanie dodatkowych informacji u dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

Uprawnienia Użytkownika

 1. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii,  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Jeśli masz jakiekolwiek  pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub ochrony Twoich danych, napisz do nas:
  • na adres e-mail: info@contman.pl
  • pisemnie, na adres:
   CONTMAN Sp. z o.o.
   Królowej Jadwigi 43
   61-871 Poznań

Zasady zmiany w Polityce prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.