Ubezpieczenia
Pracujemy dla kilkunastu podmiotów z sektora ubezpieczeń

Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji (AI) oraz modeli Large Language Models (LLM) w sektorze ubezpieczeń mogliśmy zautomatyzować procesy administracyjne, poprawiać zgodność z regulacjami, usprawniać obsługę klienta, lepiej zarządzać ryzykiem oraz analizować dane i generować raporty.

Umożliwiliśmy zdalne zawieranie polis poprzez wprowadzenie elektronicznych podpisów. Pomogliśmy w digitalizacji dokumentów i procesów likwidacji szkód.

go digital !
Automatyzacja procesów administracyjnych

Automatyczne przetwarzanie wniosków i polis.

Integracja z modelami AI/LLM umożliwia automatyczne rozpoznawanie i wyodrębnianie kluczowych informacji z wniosków ubezpieczeniowych, polis oraz innych dokumentów.

 • Korzyść: skrócenie czasu ręcznego wprowadzania danych, zmniejszenie liczby błędów i zwiększenie efektywności operacyjnej.
 • Przykład: automatyczne przetwarzanie wniosków o ubezpieczenie i aktualizacja systemów zarządzania klientami.

Klasyfikacja i indeksowanie dokumentów. AI/LLM mogą automatycznie klasyfikować dokumenty według typu oraz zawartości, indeksując je odpowiednimi metadanymi.

 • Korzyść: łatwiejsze zarządzanie dokumentami i szybszy dostęp do potrzebnych informacji.

Przykład: indeksowanie polis ubezpieczeniowych według daty, typu ubezpieczenia i

go digital !
Poprawa zgodności z regulacjami

Monitorowanie zgodności z przepisami.

AI/LLM analizują dokumenty pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i innymi regulacjami.

 • Korzyść: zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi, uniknięcie kar finansowych i ochrona reputacji firmy.
 • Przykład: automatyczne sprawdzanie dokumentów pod kątem zgodności z RODO.

Wykrywanie anomalii i oszustw. AI/LLM identyfikują anomalie w dokumentach, które mogą wskazywać na oszustwa lub błędy.

 • Korzyść: zmniejszenie ryzyka oszustw i błędów poprzez wczesne wykrywanie nieprawidłowości.

Przykład: analiza wzorców w roszczeniach ubezpieczeniowych w celu wykrycia potencjalnie fałszywych zgłoszeń.

go digital !
Usprawnienie Obsługi Klienta

Szybsze rozwiązywanie zapytania klientów.

AI/LLM analizują dokumenty i dane, aby szybko odpowiadać na zapytania klientów dotyczące polis, roszczeń, statusu usług i problemów technicznych.

 • Korzyść: poprawa jakości obsługi klienta poprzez szybkie i dokładne odpowiedzi na zapytania.
 • Przykład: automatyczne udzielanie odpowiedzi na pytania klientów dotyczące szczegółów ich polis ubezpieczeniowych lub statusu roszczeń.

Personalizacja komunikacji.

AI/LLM analizują historię interakcji z klientem oraz jego dokumentację, generując spersonalizowane komunikaty i oferty.

 • Korzyść: zwiększenie lojalności klientów poprzez dostarczanie bardziej trafnych i spersonalizowanych informacji.

Przykład: generowanie spersonalizowanych rekomendacji ubezpieczeń na podstawie wcześniejszych interakcji i preferencji klienta.

go digital !
Lepsze zarządzanie ryzykiem

Przewidywanie ryzyka.

AI/LLM analizują dane historyczne i aktualne trendy, aby przewidywać ryzyka związane z różnymi typami ubezpieczeń.

 • Korzyść: optymalizacja decyzji dotyczących przyznawania ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.
 • Przykład: analiza danych dotyczących roszczeń w celu przewidywania ryzyka dla nowych polis.

Automatyzacja analiz ryzyka.

AI/LLM generują analizy ryzyka i raporty na podstawie analizy dokumentów i danych.

 • Korzyść: zmniejszenie obciążenia administracyjnego i przyspieszenie procesów zarządzania ryzykiem.

Przykład: automatyczne tworzenie raportów ryzyka na podstawie analizy zgłoszeń roszczeń i historii klienta.

go digital !
Ulepszona analiza danych i raportowanie

Analiza roszczeń ubezpieczeniowych.

AI/LLM analizują dane dotyczące roszczeń, identyfikując trendy i wzorce w zgłaszanych roszczeniach.

 • Korzyść: lepsze zrozumienie przyczyn roszczeń i optymalizacja procesów obsługi roszczeń.
 • Przykład: generowanie raportów dotyczących najczęstszych przyczyn roszczeń i ich wartości.

Generowanie raportów.

AI/LLM automatycznie tworzą kompleksowe raporty na podstawie analizy danych z dokumentów.

 • Korzyść: szybsze generowanie raportów dla zarządu, działu sprzedaży i zarządzania ryzykiem.

Przykład: automatyczne tworzenie miesięcznych raportów dotyczących nowych polis, roszczeń i wskaźników satysfakcji klienta.

go digital !
Obsługa sprzedaży
 • Elektroniczne wypełnianie i podpisywanie wniosków poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną (omnichannel)
 • Elektroniczne podpisywanie polis
 • Elektroniczne kompletowanie dokumentów klienta wymaganych do kalkulacji i warunków ubezpieczenia
 • Elektroniczna obsługa agentów i brokerów w zakresie kompletowania, podpisywania i przesyłania dokumentów

Dowiedz się więcej:

go digital !
Obsługa posprzedażowa
 • Rejestracja i weryfikacja zgłoszeń szkodowych
 • Elektroniczna obsługa procesu likwidacji szkód
 • Obsługa dokumentów uzupełniających
 • Podpisywanie dokumentów wewnętrznych elektronicznym podpisem
 • Obsługa dokumentów od agentów
 • Obsługa aneksów i wznowień polis
 • Obsługa procesu reklamacji i wypowiedzeń umów

Dowiedz się więcej:

go digital !
Digitalizacja w ubezpieczeniach
 • Wdrożenie elektronicznej kancelarii dokumentów przychodzących i wychodzących
 • Skanowanie i importowanie dokumentacji szkodowej
 • Utworzenie elektronicznej teczki szkody
 • Utworzenie elektronicznej teczki klienta

Dowiedz się więcej:

go digital !
Finanse i księgowość
 • Automatyczna rejestracja faktur i rozliczeń z kontrahentami
 • Elektroniczna obsługa dokumentacji zakupowej (zamówienia, faktury, noty korygujące, protokoły, polecenia zapłaty)
 • Integracja z systemem finansowo-księgowym

Dowiedz się więcej:

go digital !
HR
 • Utworzenie elektronicznej teczki pracownika
 • Obsługa dokumentacji kadrowo – płacowej
 • Integracja z systemem kadrowo-płacowym

Dowiedz się więcej:

Dowiedz się więcej !
Jakie umowy i dokumenty można podpisywać elektronicznie?
go digital !
Integracje
 • Integracje z systemami pracującymi w firmie ubezpieczeniowej – odciążenie ich z dokumentów i danych
 • Wdrożenie elektronicznego archiwum dokumentów
 • Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów

Dowiedz się więcej:

go digital !
Potrzebujesz więcej informacji?

Szukasz informacji na temat cyfryzacji dokumentów, digitalizacji ich obiegu?

Chcesz poznać najważniejsze pojęcia i aspekty dotyczące digitalizacji?

Szukasz opinii ekspertów?

Rozważasz wybór rozwiązań w zakresie digitalizacji?

Dowiedz się więcej z naszej Bazy Wiedzy>>

Nasi klienci
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newslettera
Formularz kontaktowy
Napisz maila lub zadzwoń
Kontakt