Finanse i bankowość
Pracujemy dla blisko 20 podmiotów z sektora finansowego

Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji (AI) oraz modeli Large Language Models (LLM) w sektorze finanse i bankowość mogliśmy zautomatyzować procesy administracyjne, poprawiać zgodność z regulacjami, usprawniać obsługę klienta, lepiej zarządzać ryzykiem oraz analizować dane i generować raporty.

Pomogliśmy w digitalizacji procesów, dokumentów i zawierania transakcji w bankach, firmach leasingowych, biurach maklerskich, firmach pożyczkowych i windykacyjnych. Finanse i bankowość.

go digital !
Analiza i przetwarzanie dokumentów

Ekstrakcja danych

AI/LLM mogą automatycznie rozpoznawać i wyodrębniać dane z różnych dokumentów, takich jak umowy kredytowe, faktury, wyciągi bankowe.

 • Przykład: automatyczne przetwarzanie wniosków kredytowych i wyciągów bankowych, co przyspiesza procesy decyzyjne.
 • Korzyść: skrócenie czasu i kosztów operacyjnych oraz zmniejszenie liczby błędów.
go digital !
Zarządzanie ryzykiem i zgodność z regulacjami

Wykrywanie oszustw

AI/LLM mogą analizować wzorce transakcji w czasie rzeczywistym, aby wykrywać podejrzane działania i potencjalne oszustwa.

Przykład: wykrywanie nieautoryzowanych transakcji lub prania pieniędzy na podstawie analizy wzorców zachowań finansowych.

Korzyść: zmniejszenie ryzyka oszustw i strat finansowych.

Monitorowanie zgodności

AI/LLM mogą analizować dokumenty i procesy pod kątem zgodności z regulacjami, takimi jak RODO czy AML (Anti-Money Laundering).

Przykład: automatyczne sprawdzanie, czy dokumentacja i procedury są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Korzyść: uniknięcie kar finansowych i ochrona reputacji banku.

go digital !
Personalizacja ofert i marketing

Analiza danych klientów

AI/LLM mogą analizować dane klientów i ich historię transakcji, aby tworzyć spersonalizowane oferty produktów bankowych.

Przykład: generowanie rekomendacji kredytowych lub inwestycyjnych na podstawie analizy wcześniejszych działań finansowych klienta.

Korzyść: zwiększenie satysfakcji klientów i ich lojalności oraz poprawa skuteczności działań marketingowych.

go digital !
Wsparcie decyzji kredytowych

Ocena ryzyka kredytowego

AI/LLM mogą analizować dane z wniosków kredytowych oraz historię kredytową klientów, aby ocenić ryzyko kredytowe.

Przykład: automatyczna ocena zdolności kredytowej klientów na podstawie analizy ich danych finansowych.

Korzyść: lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym i przyspieszenie procesów przyznawania kredytów.

go digital !
Generowanie raportów i analiza danych

Tworzenie raportów finansowych

AI/LLM mogą automatycznie generować kompleksowe raporty finansowe na podstawie analizy zarchiwizowanych danych.

Przykład: tworzenie raportów kwartalnych dotyczących wyników finansowych banku.
Korzyść: zmniejszenie obciążenia administracyjnego i szybsze tworzenie raportów.

Analiza trendów i wskaźników finansowych

AI/LLM mogą analizować dane finansowe, aby identyfikować trendy i kluczowe wskaźniki finansowe, co wspiera lepsze podejmowanie decyzji strategicznych.

Przykład: analiza trendów w sprzedaży produktów finansowych oraz wskaźników efektywności operacyjnej.

Korzyść: lepsze planowanie strategii finansowej i operacyjnej banku.

Front Office
Obsługa kredytów

Oto procesy, które możemy zdigitalizować wraz z dokumentami i danymi:

 • obsługa wniosków (obieg dokumentów, analiza kredytowa, uruchomienie środków),
 • obsługa posprzedażowa (refinansowanie, spłata zadłużenia, zmiany stup procentowych, raportowanie),
 • zabezpieczenia (analiza dokumentacji, dochodzenie finansowe, wprowadzanie, wystawianie i archiwizacja danych),
 • windykacja (miękkie i twarde działania, spory sądowe, przestępstwa, zarządzanie roszczeniami),
 • analiza kredytowa (analiza i dochodzenie w sprawie złych długów, tworzenie dokumentacji, wsparcie w sporach sądowych).
Front Office
Obsługa płaności

Oto procesy, które możemy zdigitalizować wraz z dokumentami i danymi:

 • przelewy krajowe i zagraniczne (analiza, wprowadzanie danych, autoryzacja i odrzucanie, uzgadnianie, raportowanie),
 • pozostałe płatności (polecenia zapłaty, gotówka, depozyt, zlecenia telefoniczne), rekoncyliacja, raportowanie),
 • karty płatnicze (wydawanie i odnawianie kart, dochodzenie w sprawach oszustw, blokowanie i wygaszanie),
 • windykacja(miękkie i twarde działania, spory sądowe, przestępstwa, zarządzanie roszczeniami).
Front Office
Obsługa bankowa

Oto procesy, które możemy zdigitalizować wraz z dokumentami i danymi:

 • usługi podstawowe (aktywacja i zarządzanie produktami),
 • obsługa rachunków (otwieranie, obsługa, przenoszenie, zamykanie rachunków),
 • dziedziczenie,
 • obsługa gotówkowa,
 • pozostałe (skrytki bankowe, skrzynka pocztowa, zarządzanie POS).
Front Office
Usługi compliance

Oto procesy, które możemy zdigitalizować wraz z dokumentami i danymi:

 • weryfikacja dokumentów i podpisów,
 • KYC/AML (Weryfikacja tożsamości, monitorowanie transakcji, osób o statusie PEP),
 • dochodzenie prawne (analiza, tworzenie dokumentacji, wsparcie działań administracji),
 • kontrola wewnętrzna (ocena, projektowanie, wsparcie przy kontroli wewnętrznej),
 • wsparcie (komunikacja, wsparcie dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
Back Office
Go Digital
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (Zarządzanie Finansami i Kosztami)
 • KADRY/HR (Pozyskiwanie talentów, Rozwój)
 • MARKETING (Kampanie, Marketing Cyfrowy)
 • SPRZEDAŻ I OPERACJE (Customer Contact Center)
 • ZAKUPY/ZAOPATRZENIE (Poczta, Dokumenty, Wydruki, Logistyka)
go digital !
Obsługa sprzedaży produktów finnansowych
 • Elektroniczne podpisywanie umów i dokumentów między bankiem, a klientem detalicznym i korporacyjnym (omnichannel)
 • Wdrożenie elektronicznego procesu kredytowego
 • Rejestracja, weryfikacja i digitalizacja wniosków kredytowych
 • Elektroniczne zawieranie umów kredytowych, aneksów i uzupełnień
 • Wideo-identyfikacja klienta (KYC)

Dowiedz się więcej:

go digital !
Obsługa klienta
 • Wdrożenie elektronicznej kancelarii
 • Obsługa dokumentów przychodzących i wychodzących w tym dokumentów KNF, organów ścigania oraz sądów
 • Elektroniczna obsługa firmy uwzględniająca podpisywanie dokumentów wewnętrznych banku (decyzje kredytowe, rozporządzenia, regulaminy, itp.)
 • Utworzenie elektronicznej teczki klienta

Dowiedz się więcej:

go digital !
Digitalizacja w finansach i bankowości
 • Obsługa procesu i dokumentów reklamacji, wniosków, prolongat
 • Automatyczna archiwizacja dokumentów transakcyjnych
 • Importowanie/skanowanie i automatyczne rozpoznawanie dokumentów dostarczanych cyklicznie przez klientów w tym F01, KRS, zaświadczenia, itp.

Dowiedz się więcej:

go digital !
Finanse i księgowość
 • Automatyczna rejestracja faktur i rozliczeń z kontrahentami
 • Elektroniczna obsługa dokumentacji zakupowej (zamówienia, faktury, noty korygujące, protokoły, polecenia zapłaty)
 • Integracja z systemem finansowo-księgowym

Dowiedz się więcej:

go digital !
HR
 • Utworzenie elektronicznej teczki pracownika
 • Obsługa dokumentacji kadrowo – płacowej
 • Integracja z systemem kadrowo-płacowym

Dowiedz się więcej:

Dowiedz się więcej !
Jakie umowy i dokumenty można podpisywać elektronicznie?
go digital !
Integracje
 • Integracje z systemami pracującymi w banku – odciążenie ich z dokumentów i danych
 • Wdrożenie elektronicznego archiwum dokumentów
 • Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów

Dowiedz się więcej:

go digital !
Potrzebujesz więcej informacji?

Szukasz informacji na temat cyfryzacji dokumentów, digitalizacji ich obiegu?

Chcesz poznać najważniejsze pojęcia i aspekty dotyczące digitalizacji?

Szukasz opinii ekspertów?

Rozważasz wybór rozwiązań w zakresie digitalizacji?

Dowiedz się więcej z naszej Bazy Wiedzy>>

Sprawdź także
Nasi klienci
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newslettera
Formularz kontaktowy
Napisz maila lub zadzwoń
Kontakt