REFERENCJE

Zrealizowaliśmy ponad 120 projektów wdrożeniowych w oparciu o własne rozwiązania informatyczne. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie, którą się zajmujemy. Stale rozwijamy zarówno nasze umiejętności, jak i oprogramowanie, które połączeniu z naszym doświadczeniem gwarantuje sukces i jest kluczową wartością dodaną dla naszych Klientów i Partnerów.

 

Działamy w obszarze skanowania, archiwizacji i udostępniania dokumentów, gdzie sprawnie zarządzamy wiedzą i współpracą między użytkownikami. Zarządzamy również obiegiem dokumentów w zakresie jego tworzenia i koordynacji procesami, a także w zakresie outscourcingu skanowania i przetwarzania dokumentów.

 

Jesteśmy dumni z naszej pracy. Poniżej wyszczególnieni są nasi Klienci. Ich lista stanowi dla nas największą wartość i jest dla nas niezwykle cenna. To najlepszy dowód naszej dobrze wykonanej pracy.

 

 

SEKTOR FINANSOWY:

 

 

TELEKOMUNIKACJA I MEDIA:

 

 

PRZEMYSŁ, HANDEL, INNE SEKTORY GOSPODARKI: