Digital Signature

Dzięki integracji platformy elektronicznego podpisu i rozwiązań CONTMAN, OpenText i WEBCON zapewniamy możliwość cyfryzacji całego procesu obiegu dokumentów, poczynając od przygotowania treści i wygenerowania dokumentu w finalnym formacie PDF, poprzez jego podpisanie w wersji elektronicznej, następnie udostępnienie zaangażowanym stronom i zarchiwizowanie plików. Zastosuj elektroniczne podpisywanie dokumentów.

GO DIGITAL !
Najważniejsze korzyści zastosowania podpisu elektronicznego:
 • Umożliwienie zdalnego podpisywanie dokumentów (np. umów w obrocie handlowym i gospodarczym) z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, podpisu kwalifikowanego oraz pieczęci elektronicznej.
 • Skrócenie i przyspieszenie procesów biznesowych oraz czynności, które dotąd były realizowane w formie papierowej.
 • Zmniejszenie kosztów obsługi logistyki dokumentów w organizacji, a w konkretnych przypadkach – zwiększenie rentowności działalności organizacji.
 • Uszczelnienie, zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie tzw. rozliczalności procesów, dzięki realizowaniu ich w pełni w formie elektronicznej.
 • Wprowadzenie organizacji na kolejny szczebel transformacji cyfrowej, dzięki możliwości digitalizacji kluczowych procesów, np. sprzedażowych i finansowych.
GO DIGITAL !
Najważniejsze możliwości rozwiązania:
 • podpis elektroniczny dostępny jest przez przeglądarkę internetową jako zintegrowany moduł ekosystemu CONTMAN, OpenText, WEBCON lub niezależne rozwiązanie,
 • w połączeniu z ekosystemem rozwiązań zapewnia pełną obsługę procesów i czynności biznesowych związanych z dokumentami,
 • standardową metodą podpisywania jest zazwyczaj zwykły lub zaawansowany podpis elektroniczny,
 • możliwe jest wykorzystanie dowolnej innej metody podpisywania dokumentów, w szczególności kwalifikowanych usług zaufania,
 • podpis elektroniczny doskonale adaptuje się do specyfiki procesów biznesowych realizowanych przez organizacje z różnych branż i sektorów gospodarki.
Dowiedz się więcej !
Jakie umowy i dokumenty można podpisywać elektronicznie?
GO DIGITAL !
Przykłady zastosowania, otoczenie prawne

Rozwiązanie pozwala na zdalne podpisanie dokumentu podpisem elektronicznym zgodnie z polskim i europejskim prawem. Dzięki niemu, możliwe jest podpisanie większości dokumentów funkcjonujących w obrocie gospodarczym oraz zawarcie wiążących transakcji.

Na gruncie polskiego prawa cywilnego zdecydowana większość dokumentów w obrocie gospodarczym może być podpisana za pomocą zwykłego lub zaawansowanego podpisu elektronicznego. W praktyce zatem, umowa podpisana w elektronicznie jest ważna i wiąże strony tak jak dokument podpisany w formie papierowej. Dotyczy to również większości sektorów gospodarki, które podlegają regulacjom, np. instytucji finansowych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców mediów i in.

GO DIGITAL !
Zobacz jak elektronicznie podpisać dokumenty

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu:

 • elektronicznego podpisywania dokumentów
 • korzyściach z jego zastosowania
 • funkcjonalnościach

Umów rozmowę lub video-prezentację>>

Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Podpisuj elektronicznie dokumenty w procesach biznesowych nie wychodząc z domu lub biura. Lokalnie w swojej infrastrukturze IT lub w chmurze.

Sprawdź także

Przeczytaj również

CONTMAN Digital Signature – udostępniamy zawieranie zgodnych z prawem umów on-line z klientami i kontrahentami

Korzystając ze swojego długoletniego doświadczenia i zwinnego podejścia, przedstawiamy Wam CONTMAN Digital Signature, rozwiązanie, które umożliwia elektroniczne …

Czytaj więcej

Archiwizacja e-dokumentów z cyfrowym podpisem – czy to możliwe?

Po porażce związanej z próbą szerokiego wykorzystania podpisu cyfrowego (PKI) pojawiło się światło w tunelu. Alternatywne do PKI technologie, takie jak: …

Czytaj więcej

Dokumenty bez papieru – CONTMAN Paperless

Chcielibyśmy zainteresować Państwa rozwiązaniem, dzięki któremu ograniczycie, a nawet całkowicie wyeliminujecie koszty sięgające setek tysięcy złotych …

Czytaj więcej
Nasi klienci

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Umowa zlecenie może być podpisana przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego. Jeśli w ramach umowy będą realizowane działania polegające na wykonaniu dzieła z prawami autorskimi, udzieleniu licencji wyłącznej to umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Powołując się na art. 660 Kodeksu cywilnego, umowa najmu lokalu na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie.
W przypadku niezachowania tej formy, umowę uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. W przypadku umów najmu lokalu krótszych niż rok, forma umowy jest dowolna.
Umowę najmu lokalu możemy podpisać elektronicznie za pomocą:

 • Podpisu kwalifikowanego (umowy na czas dłuższy niż rok)
 • Podpisu kwalifikowanego, zwykłego podpisu elektronicznego (umowy na czas krótszy niż rok).
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newslettera
Formularz kontaktowy
Napisz maila lub zadzwoń
Kontakt