Contact

Get in touch with our consultants.

We’ll gladly discuss your needs and show you a remote presentation of our solutions.

Marta Majewska
Marta Majewska
Business Development Director
linkedin ikona phone ikona
Albert Ziarko
Albert Ziarko
Sales Director
linkedin ikona phone ikona
Łukasz Pasternak
Łukasz Pasternak
Business Development Manager
linkedin ikona phone ikona

Company info

CONTMAN Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 43
61-871 Poznań

Phone: +48 61 653 90 00

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto Wilda,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000072169
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
NIP: 7822187407
REGON: 639845346

 

Head Office
ul. Królowej Jadwigi 43
61-871 Poznań

Company info

CONTMAN Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 43
61-871 Poznań

Phone: +48 61 653 90 00

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto Wilda,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000072169
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
NIP: 7822187407
REGON: 639845346

 

Head Office
ul. Królowej Jadwigi 43
61-871 Poznań

ul. Królowej Jadwigi 43

61-871 Poznań

Stay up-to-date
Sign up for our newsletter