Contact

Get in touch with our consultants.

We’ll gladly discuss your needs and show you a remote presentation of our solutions.

Albert Ziarko
Albert Ziarko
Sales Director
linkedin ikona phone ikona
Łukasz Pasternak
Łukasz Pasternak
Business Development Manager
linkedin ikona phone ikona

Company info

CONTMAN Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 43
61-871 Poznań

Phone: +48 61 653 90 00

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto Wilda,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000072169
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
NIP: 7822187407
REGON: 639845346

 

Head Office
ul. Królowej Jadwigi 43
61-871 Poznań

Company info

CONTMAN Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 43
61-871 Poznań

Phone: +48 61 653 90 00

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto Wilda,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000072169
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
NIP: 7822187407
REGON: 639845346

 

Head Office
ul. Królowej Jadwigi 43
61-871 Poznań

ul. Królowej Jadwigi 43

61-871 Poznań

Stay up-to-date
Sign up for our newsletter