CONTMAN FAQ – umowa najmu lokalu w formie elektronicznej

Jak podpisać umowę najmu lokalu w formie elektronicznej?


Powołując się na art. 660 Kodeksu cywilnego, umowa najmu lokalu na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie.
W przypadku niezachowania tej formy, umowę uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. W przypadku umów najmu lokalu krótszych niż rok, forma umowy jest dowolna.
Umowę najmu lokalu możemy podpisać elektronicznie za pomocą:

  • Podpisu kwalifikowanego (umowy na czas dłuższy niż rok)
  • Podpisu kwalifikowanego, zwykłego podpisu elektronicznego (umowy na czas krótszy niż rok).

Bądź pierwszą osobą, która doda komentarz.

Zostaw komentarz