FAQ

Zalety analizy przedwdrożeniowej – jeden z czynników sukcesu projektu

Dobrze przeprowadzony projekt to projekt odpowiednio zaplanowany. We współczesnym dynamicznie zmieniającym się świecie i zwinnym podejściu do zarządzania projektami, jednym z jego najtrudniejszych aspektów jest zakres, który bardzo często ulega wielu zmianom w krótkim okresie czasu. Sytuacją całkiem normalną jest zmiana priorytetów w backlogu, nawet po kilku pierwszych iteracjach …

Czytaj więcej

eIDAS – podstawowe założenia prawne

Tematyka związana z identyfikowaniem i potwierdzaniem tożsamości cyfrowych znajduje coraz szersze odzwierciedlenie w licznych regulacjach prawnych zarówno na poziomie Unii Europejskiej jak i krajowym. Rozporządzenie eIDAS weszło w życie w lipcu 2016 r. definiuje wymagania i skutki prawne stosowania usług zaufania oraz usług identyfikacji elektronicznej, stanowiąc tym samym legalną …

Czytaj więcej

Digitalizacja, a wizerunek firmy

Z punktu widzenia specjalisty ds. PR  w łatwy sposób mogę wskazać jak wprowadzenie digitalizacji do procesów w przedsiębiorstwie wpływa na jej wizerunek w oczach klientów, partnerów handlowych, konkurencji. Dlaczego w łatwy? Zmiany wynikające z objęcia firmy cyfryzacją są widoczne i przynoszą mierzalne korzyści firmie i pracownikom. Jeśli pojawia się ważna …

Czytaj więcej

10 zasad efektywnej pracy zdalnej

Praca osoby odpowiedzialnej za działania marketingowe w firmie nauczyła mnie przede wszystkim tego, że szybka reakcja, monitoring działań i wielokierunkowa, sprawna komunikacja to podstawa efektywnej pracy. Konieczność pracy zdalnej,  wprowadziła początkowo niemałe zamieszanie, ograniczając kontakty międzyludzkie i relacje społeczne. Wpłynęła jednak w wielu przypadkach …

Czytaj więcej

Jak wygląda uwierzytelnienie biometryczne?

Pierwszym krokiem do odpowiedzi na to pytanie będzie przede wszystkim określenie: co to są cechy i dane biometryczne oraz jak się je określa oraz co rożni tę metodę od innych. Biometria dotyczy metod rozpoznawania tożsamości w sposób automatyczny z wykorzystaniem cech behawioralnych (np. barwa głosu, odręcznego podpisu, sposobu chodzenia, dynamiki pisania) lub fizycznych …

Czytaj więcej

Geneza „Paperless”

Depapieryzacja czyli paperless szczególnie dynamicznie zaczęła rozwijać się w Polsce od 2020, czasu pandemii i konieczności wdrożenia nowych, koniecznych procesów biznesowych pracy on-line. Idea paperless opiera się na minimalizacji obrotu dokumentacją papierową, optymalizacji kosztów operacyjnych, przyśpieszenia realizacji procesów w organizacji i zwiększenia ich efektywności. …

Czytaj więcej

Jakie są korzyści z wykorzystania podpisu elektronicznego?

Poniżej wskazujemy najważniejsze korzyści z wykorzystania podpisu elektronicznego. Szybki i prosty proces podpisywania dla obu stron Większa efektywność pracy - nie traci się czasu na pracę z dokumentacją papierową Redukcja kosztów - zminimalizowanie wydatków na produkty biurowe i wysyłkę dokumentówDbanie o ekologię - ograniczenie ilości zużywanego papieruPorządek w …

Czytaj więcej

CONTMAN FAQ – regulamin pracy podpisany zwykłym podpisem elektronicznym

Czy regulamin pracy podpisany zwykłym podpisem elektronicznym zachowuje ważność? Akceptacja regulaminu pracy przez pracownika następuje w sposób przyjęty u danego pracodawcy, można więc zastosować zwykły podpis elektroniczny. Nie jest wymagany w tym wypadku elektroniczny podpis kwalifikowany.

Czytaj więcej

CONTMAN FAQ – umowa najmu lokalu w formie elektronicznej

Jak podpisać umowę najmu lokalu w formie elektronicznej? Powołując się na art. 660 Kodeksu cywilnego, umowa najmu lokalu na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie.W przypadku niezachowania tej formy, umowę uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. W przypadku umów najmu lokalu krótszych niż rok, forma umowy jest dowolna.Umowę najmu lokalu możemy podpisać …

Czytaj więcej

CONTMAN FAQ – umowa zlecenie, a podpis elektroniczny

Czy do podpisania umowy zlecenie wymagany jest podpis kwalifikowany? Umowa zlecenie może być podpisana przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego. Jeśli w ramach umowy będą realizowane działania polegające na wykonaniu dzieła z prawami autorskimi, udzieleniu licencji wyłącznej to umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być podpisana kwalifikowanym podpisem …

Czytaj więcej
  • 1
  • 2
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newslettera
Formularz kontaktowy
Napisz maila lub zadzwoń
Kontakt