CONTMAN FAQ – umowa zlecenie, a podpis elektroniczny

Czy do podpisania umowy zlecenie wymagany jest podpis kwalifikowany?


Umowa zlecenie może być podpisana przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego. Jeśli w ramach umowy będą realizowane działania polegające na wykonaniu dzieła z prawami autorskimi, udzieleniu licencji wyłącznej to umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Bądź pierwszą osobą, która doda komentarz.

Zostaw komentarz