CONTMAN migruje #DB do #SANTANDER

W ostatnich dniach w sieci pojawiło się kilka wpisów m. in na portalu forsal.pl czy też cashless.pl przypominających o planowanym na październik przejęciu części klientów Deutsche Bank w Polsce przez Bank Zachodni WBK (Santander). Pomyśleliśmy, że to dobra okazja, byśmy dodali od siebie kilka słów na ten temat, ponieważ przedsięwzięcie, pomimo że nie jest pierwszym połączeniem banków, jest z kilku względów bardzo ciekawe.

Projekt przejęcia DB przez BZ WBK dotyczy portfela zawierającego klientów indywidualnych. Wyzwaniem dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia, a poza samymi bankami są nimi dostawcy, doradcy i in. jest zaplanowany termin “weekendu migracyjnego”. Jak sama nazwa wskazuje zakłada on wykonanie całości operacji technicznej w ciągu 1 weekendu. A tu naprawdę jest co robić! Dane klientów to nie tylko rachunki bankowe. To też parametry rachunków, kart płatniczych, historia operacji, zlecenia stałe, profile, dane osobowe, korespondencja elektroniczna, dokumenty w formie zdigitalizowanej i papierowej, a także wiele innych pomniejszych “strumieni” z danymi, dość specyficznych dla bankowości.

Jako CONTMAN jesteśmy zaangażowani w proces migracji między bankami już od kilku miesięcy, ponieważ oba banki korzystają także z naszych rozwiązań do zarządzania dokumentami w organizacji w obszarach związanych z ich przetwarzaniem (skanowaniem), elektroniczną archiwizacją i procesami biznesowymi.

W naszym portfolio posiadamy duże doświadczenie związane z realizacją projektów migracyjnych. Tylko w ostatnich dwóch latach przeprowadziliśmy 3 duże operacje, dotyczące tego zagadnienia. Jednak na tym tle bieżący projekt wyróżnia się znacząco. Oto lista głównych powodów, która naszym zdaniem może zainteresować każdego, kto uczestniczy w projektach IT na co dzień:

 1. Każdy z banków posiada inną wersję CONTMAN DIRECTOR … czyli migrujemy dokumenty pomiędzy wersjami systemu, które mają odmienne założenia co do logiki kategoryzacji dokumentów i ich wersjonowania.
 2. Banki korzystają z innych silników bazy danych…
 3. …. i mają swoją własną, unikalną logikę kategoryzacji i indeksacji dokumentów.
 4. Migrujemy około 380 tys. klientów, którzy wygenerowali ponad 10 mln dokumentów, które znajdują się w e-archiwum CONTMAN DIRECTOR.
 5. Nie migrujemy całości systemu, lecz bazując na wymaganiach – wybieramy klientów po ich unikalnych identyfikatorach i oznaczeniach umów. Portfel klientów instytucjonalnych pozostaje w DB. Oznacza to brak możliwości prostego “przekazania” backupu baz i plików i implikuje konieczność wykonania odpowiedniego i bardzo uważnego przefiltrowania danych przed przekazaniem.
 6. Obrazy wszystkich dokumentów zajmują ponad 5 TB przestrzeni dyskowej.
 7. Działamy przy 2 środowiskach produkcyjnych, które stale funkcjonują i zasilane są nowymi dokumentami….. I na koniec komplikująca wszystko wisienka na torcie:
 8. Jeden z banków równocześnie prowadzi z nami wewnętrzny projekt migracji i reorganizacji struktury dokumentów, który zawiera kilkadziesiąt reguł transformacyjnych zmieniających istniejącą na chwilę obecną strukturę e-archiwum w systemie CONTMAN DIRECTOR.

Powyższa lista została ograniczona do najbardziej ogólnych informacji, które musieliśmy brać pod uwagę przy podjęciu się łącznie 3 osobnych projektów:

 • wewnętrznej migracji
 • eksportu danych z DB
 • importu danych do BZ WBK

Wreszcie kilka słów o tym, co pomaga nam w sprawnej realizacji powierzonych zleceń. Przede wszystkim:

 1. kompetentny i interdyscyplinarny Zespół, który uczestniczył w przygotowywaniu koncepcji i obecnie realizacji wszystkich 3 projektów prawie równocześnie
 2. dobra organizacja naszej pracy w CONTMAN i skuteczne planowanie zasobów w długim horyzoncie czasowym
 3. dobra współpraca z naszymi Klientami i ich zaangażowanie w proces dostarczenia i wymagań i weryfikacji analizy
 4. cotygodniowe cykliczne telekonferencje i jawny dla klienta backlog z harmonogramem i statusem wszystkich zadań projektowych
 5. wczesne przeprowadzenie analizy wymagań dla wszystkich projektów
 6. pilnowanie wpływu i zależności kolejności realizacji między pracami wykonywanymi w jednym projekcie na pozostałe
 7. wspólny PM do wszystkich projektów wraz z odpowiednim wsparciem zapewniającym ciągłość komunikacji i kontroli w sezonie urlopowym

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektów, ale mamy wyznaczone odgórnie terminy kolejnych cykli testów całościowych. I co ważne, postęp prac wskazuje na to, że każdy z Zespołu może bez zbędnego stresu realizować swój własny, prywatny plan urlopowy ????

Autor: Piotr Szpakowski

Bądź pierwszą osobą, która doda komentarz.

Zostaw komentarz