Elektroniczne podpisywanie dokumentów


O rodzajach elektronicznych podpisów mówiliśmy już jakiś czas temu. Dla przypomnienia, prezentujemy podział podpisów elektronicznych, rozróżniający je ze względu na możliwość zastąpienia podpisu własnoręcznego podpisem elektronicznym.

Są to:

1. Kwalifikowany podpis elektroniczny – ma on charakter równoważny z podpisem własnoręcznym

2. Zaawansowany podpis elektroniczny – nie ma on równoważności z podpisem własnoręcznym, technicznie nie różni się od kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zasadniczą różnicą jest jednak to, że podpis kwalifikowany musi być złożony za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu i ma skutek identyczny z podpisem własnoręcznym.

3. Zwykły podpis elektroniczny – nie ma on równoważności z podpisem własnoręcznym. Jest stosowany np. w komunikacji handlowej, ofertowej itp.

4. Podpis bankowy – ma on charakter równoważny z podpisem własnoręcznym, ale wyłącznie w zakresie czynności bankowych i z zachowaniem szczególnych warunków ustalonych przez bank.

5. Podpis zaufany – podpis osobisty, który ma charakter równoważny z podpisem własnoręcznych, ale tylko względem podmiotów publicznych lub podpisów prywatnych, ale pod ściśle określonymi warunkami.

===

Korzyści związane z wykorzystaniem podpisu cyfrowego są ogromne. Do najważniejszych zaliczyć można:

  • przyśpieszenie realizacji kontraktów i umów,
  • zapewnienie bezpieczeństwa informacjom zawartym w kontraktach, umowach,
  • zmniejszenie kosztów obsługi logistyki dokumentów w organizacji, a w konkretnych przypadkach – zwiększenie rentowności działalności organizacji.
  • uszczelnienie, zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie tzw. rozliczalności procesów, dzięki realizowaniu ich w pełni w formie elektronicznej.

==

Poznaj nasze rozwiązania!

Bądź pierwszą osobą, która doda komentarz.

Zostaw komentarz