Felieton – Znajdź sojuszników przeprowadzenia transformacji cyfrowej.


Przeprowadzenie transformacji cyfrowej to nie tylko wdrożenie nowej technologii, ale przede wszystkim olbrzymia zmiana dla firmy czy instytucji. Tym ważniejsze jest więc uzyskanie poparcia jak największej ilości interesariuszy, którzy będą korzystać z nowych rozwiązań.

Uzyskanie takiego poparcia nie jest wcale łatwe, szczególnie, kiedy pracujemy zdalnie i jesteśmy obłożeni bieżącą pracą. Istotne jest więc wybranie takich procesów biznesowych, które przyniosą najszybsze i największe korzyści z ich digitalizacji. Pamiętajmy, że im większe zaangażowanie współpracowników, tym łatwiej będzie pokonać ewentualne wątpliwości i wzbudzić entuzjazm do transformacji.

Oto kilka podpowiedzi jak znaleźć sojuszników transformacji:      

  • zaprezentuj wybrane procesy i przedstaw cele, które można osiągnąć przeprowadzając transformację,
  • przygotuj spotkanie on-line z agendą, a w jego trakcie zachęć do wymiany poglądów, zadawania pytań,
  • przedstaw  korzyści transformacji,
  • zorganizuj spotkanie follow-up, prześlij podsumowanie i dodatkowe materiały informacyjne,
  • wybierz zespół projektowy pamiętając o zaproszeniu głównych interesariuszy biznesowych. Nie zapomnij o przedstawicielach działu IT,
  • pamiętaj o zaproszeniu i rozmowie z decydentami – sponsorami, szefami działów, członkami zarządu – to oni muszą zaakceptować projekt i będą oczekiwali osiągnięcia celów i korzyści płynących z transformacji cyfrowej.

Zapewnienie poparcia koleżanek i kolegów z firmy ma kluczowe znaczenia dla powodzenia transformacji. Dobrze jeżeli projekt wpisuje się w strategię rozwoju firmy. Jeżeli tak nie jest pamiętaj, że może się on właśnie stać takim motorem.


Zobacz inne nasze artykuły.

Bądź pierwszą osobą, która doda komentarz.

Zostaw komentarz