Podpisywanie umów narzędziami CONTMAN

Czy wiecie, że narzędzia CONTMAN Director umożliwiają podpisywanie umów na trzy różne sposoby?


Dzięki temu organizacja korzystająca z naszego rozwiązania może podpisywać wszystkie dokumenty będące w obiegu.

——————

Przykładowo, jeśli firma nawiązuje współpracę z innym przedsiębiorcą, wówczas do zawarcia umowy nie jest wymagane wykorzystanie podpisu kwalifikowanego. Wystarczy zwykły podpis elektroniczny lub zaawansowany podpis elektroniczny, których można użyć w aplikacji CONTMAN Digital Signature i tak podpisana umowa zostanie zawarta zgodnie z prawem.

Drugi, a właściwie trzeci przykład to sytuacja, gdy pracodawca zamierza podpisać z pracownikiem umowę o pracę. Wówczas powinien skorzystać z podpisu kwalifikowanego, a cały proces również przebiega w rozwiązaniu CONTMAN Digital Signature.

————-

Wniosek? Każda umowa, porozumienie, regulamin, oferta, protokół mogą zostać podpisane w rozwiązaniu CONTMAN Digital Signature z zastosowaniem odpowiednich rodzajów podpisów elektronicznych dla zapewnienia ich ważności.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.