Produkcyjne uruchomienie e-Archiwum w Pekao Leasing

Miesiące prac i przygotowań przyniosły zamierzony efekt. Elektroniczne repozytorium dokumentów – centralna część rozwiązania CONTMAN i znacząca część rozwiązania wspierającego sprzedaż produktów spółki została uruchomiona produkcyjnie. Największym wyzwaniem było zsynchronizowanie działań w trzech organizacjach jednocześnie: Pekao Leasing, CONTMAN i dostawcy systemu sprzedaży produktów finansowych. 

Zrealizowane wdrożenie objęło instalację systemu CONTMAN Document Processing, za pomocą którego użytkownicy przetwarzają umowy leasingu i inną dokumentację związaną z zawieraniem umów w rozproszonej geograficznie organizacji. W ramach uruchomienia systemu CONTMAN DP zrealizowana została także integracja z podstawowym systemem biznesowym Klienta – Egeria Leasing. Dzięki temu zagwarantowana została najwyższa jakość danych wprowadzanych podczas rejestracji umowy.

Dodatkowo, na tym etapie realizacji projektu uruchomiony został produkcyjnie system CONTMAN DIRECTOR w zakresie elektronicznego repozytorium dokumentów, które zostało przystosowane do indywidualnych potrzeb Pekao Leasing. Wdrożenie e-archiwum obejmowało także implementację specjalistycznego interfejsu programowania aplikacji (API), umożliwiającego swobodną komunikację z systemem sprzedaży produktów finansowych EVO.

System CONTMAN DIRECTOR pozwala na zaawansowane zarządzanie różnymi typami dokumentów oraz na przechowywanie danych na ich temat. Dodatkowo użytkownicy mają możliwość bezpośrednio z poziomu systemu zamawiania oryginałów dokumentów w formie tradycyjnej lub elektronicznej w zewnętrznym, fizycznym archiwum.

Uruchomienie produkcyjne e-Archiwum stanowi część projektu BPM, który jest realizowany przez CONTMAN. Obecnie rozpoczynamy prace związane z analizą procesów biznesowych pod kątem dokładnej oceny pracochłonności i czasu realizacji. Od tego momentu projekt po stronie CONTMAN jest prowadzony całkowicie w sposób zwinny, nie tylko na poziomie wytwarzania oprogramowania, lecz również na poziomie jego realizacji tj. wdrożenia rozwiązania.

Dziękujemy Zespołowi Projektowemu Pekao Leasing za okazane zaufanie oraz za dotychczasową profesjonalną, zaangażowaną współpracę.

Bądź pierwszą osobą, która doda komentarz.

Zostaw komentarz