Jak usprawniamy pracę w sektorze telekomunikacja i media?

W organizacjach, które obsługują duże ilości dokumentów i procesów, rozwiązania usprawniające obsługę spraw pozwalają osiągnąć korzyści biznesowe w najkrótszym czasie. Specyfika działalności firmy z sektora telekomunikacji i mediów niewątpliwie pasuje do tego opisu. Pomagamy im w digitalizowaniu dokumentów. Wspieramy w optymalizowaniu podstawowych procesów operacyjnych, w których dokumenty odgrywają znaczącą rolę. Umożliwiamy elektroniczne podpisywanie umów w tradycyjnych kanałach sprzedaży.


Wskazane działania są kluczowe z punktu widzenia następujących celów biznesowych:

  • optymalizacji czasu zawierania umów w kanałach tradycyjnych i tzw. TeleSales,
  • ograniczenia dokumentacji w formie papierowej,
  • zwiększenia sprzedaży i liczby zawieranych umów,
  • poprawie jakości procesu obsługi klienta, dzięki łatwemu dostępowi do dokumentów w formie elektronicznej.

Z naszych usług i rozwiązań w sektorze telekomunikacji i mediów korzystają: Play, Netia, Wolters Kluwer, TVN, Telewizja Polsat, Panorama Firm.

Oto obszary biznesowe, które wspieramy najczęściej:

  • Profesjonalne, skalowalne e-archiwum dokumentów, umożliwiające przechowywanie dużych ilości dokumentów (zazwyczaj wiele milionów) w formie elektronicznej, zapewniające ich szybkie wyszukiwanie oraz prezentację uprawnionym użytkownikom – CONTMAN Archive.
  • Bezpieczne, zgodne z obowiązującymi przepisami podpisywanie umów z abonentami w kanałach tradycyjnych oraz tzw. TeleSales w formie elektronicznej – CONTMAN Digital Signature / CONTMAN Mobile Signature. 
  • Wsparcie w elektronicznej obsłudze procesów akceptacji faktur przychodzących, rozpatrywania reklamacji, spraw pracowniczych i in. – CONTMAN Workflow.
  • Profesjonalne i bezpieczne centralne repozytorium umów dotyczących wszystkich obszarów działalności organizacji. Zarządzanie cyklem życia kontraktów biznesowych – CONTMAN Contract Management.
  • Efektywne zarządzanie rejestracją spraw, digitalizacją i dystrybucją dokumentów w formie elektronicznej, tzw. e-kancelaria – CONTMAN Digital Mailroom.

Sprawdź nasze rozwiązania na www.contman.pl
Chciałbyś porozmawiać, dowiedzieć się więcej? 
Umów się z nami.

Bądź pierwszą osobą, która doda komentarz.

Zostaw komentarz